Toto fórum lékařských expertů a zástupců průmyslové sféry poskytuje společná doporučení k používání kompresivní terapie při léčbě chronických a akutních cévních onemocnění. Jejich primárním cílem je zhodnotit současný stav a znalosti různých metod kompresivní terapie a určit základní oblasti, které vyžadují komplexnější výzkum.

Účinnost komprese závisí na způsobu její aplikace

Celková shoda panuje v tom, že výzkum prokázal, že použití komprese je při léčbě bércových vředů účinné, chybí však odborné znalosti o této metodě. Autoři studie Mezinárodního klubu expertů na kompresní terapii zdůrazňují, že kompresní terapie je spíše otázkou dovednosti a její výsledky se tak mohou měnit v závislosti na zručnosti zdravotníka, který kompresi aplikuje, stejně jako na adherenci a toleranci pacienta k léčbě a průměru jeho končetiny.

Je potřeba přesné měření tlaku pod kompresí

Základní teorie kompresivní terapie vychází z Laplaceova zákona, podle kterého je tlak vyvíjený na kulovité těleso přímo úměrný povrchovému napětí a nepřímo úměrný poloměru. Vyplývá z něj tedy, že při stejném napětí obvazu je tlak větší nad částmi končetiny s menším poloměrem a menší u rovných ploch. Jinými slovy, klesající tlakový gradient pod kompresí je zaručen normální morfologií nohy. Tento zákon byl upraven tak, aby bylo možné přibližně vypočítat tlak pod kompresními systémy. Přibližný výsledný tlak je možné získat tak, že budeme brát v úvahu počet vrstev bandáže a šířku daného obvazu. Stále se však jedná o pouhý matematický výpočet, který nemá podporu v podobě konzistentních a reprodukovatelných objektivních měření. Je zapotřebí longitudinální výzkum, který by byl schopen přinést objektivní poznatky o přesném měření tlaku pod kompresními pomůckami a více důkazů vycházejících z technických poznatků o kompresních obvazech.

Edukace pacientů pomáhá

Udává se také, že k recidivě venózních bércových vředů dochází až v 70 % případů. Proto je třeba řešit dlouhodobou prevenci i po zahojení vředu. Vždy je nutné zvážit chirurgické možnosti a další cévní intervence k řešení nejrůznějších základní patologií. Je také nezbytné poučit pacienty, aby kompresní punčochy používali nepřetržitě. Většina možností léčby bércových vředů totiž neodstraňuje základní příčinu v podobě ambulatorní žilní hypertenze. Proto je komprese důležitá zejména v dlouhodobém horizontu k boji proti žilní hypertenze. Pro pacienty je důležité přijmout kompresi jako nezbytné preventivní opatření.

Zdroj:
http://www.podiatrytoday.com/…-ulcerations

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…