Senioři trpící dekubity mají vyšší riziko vzniku amyloidózy, onemocnění, které může poškodit různé tkáně a orgány a způsobit tak této skupině pacientů nebezpečné komplikace.

Co je to amyloidóza?

Při amyloidóze dochází k abnormálnímu ukládání nerozpustných proteinů, tzv. amyloidu, v tkáních a orgánech těla. Toto onemocnění často postihuje srdce, ledviny, játra, slezinu, nervový systém či zažívací trakt. Amyloidní bílkoviny se mohou ukládat pouze v určité oblasti (lokalizovaná amyloidóza), nebo postihovat tkáně celého těle (systémová amyloidózy).
Kromě primární amyloidózy, vznikající jako důsledek mnohočetného myelomu, při níž dochází k nadprodukci defektních protilátek bílkovinné povahy, se systémová amyloidóza může taktéž objevit až sekundárně. Vzniká v důsledku jiné choroby jako důsledekdlouhodobého zánětlivého procesu v organismu. Příčinou mohou být nejen dekubity, ale i další nemoci, zejména chronické infekce, jako je tuberkulóza a osteomyelitida nebo chronická zánětlivá onemocnění. Obvykle postihuje ledviny, slezina, játra a lymfatické uzliny.

Příznaky onemocnění

Symptomy amyloidózy jsou výsledkem abnormální funkce postižených orgánů a tkání. Mohou zahrnovat otoky kotníků a nohou, necitlivost nebo brnění v rukou či nohou, silnou únavu, slabost, výrazný úbytek hmotnosti, ztrátu chuti k jídlu, dušnost, nepravidelný srdeční rytmus, průjem nebo zácpu, bílkoviny v moči, zvětšený jazyk, potíže s polykáním, kožní změny (ztlustění nebo snadná tvorba modřin) či nafialovělé skvrny kolem očí.

Jak se léčí?

Závažnost onemocnění závisí na tom, které orgány a tkáně jsou postiženy. Onemocnění může mít za následek nebezpečné komplikace, včetně poškození ledvin, srdce či nervového systému. Léčba amyloidózy jako takové není možná, vytvořený amyloid již nelze odstranit. Proto u všech amyloidóz je snaha o co nejčasnější diagnózu s pokusem zastavit nebo alespoň zpomalit progresi onemocnění. Podstatou terapie je zejména symptomatická léčba a léčba základního onemocnění.

Zdroj:
http://www.bedsorefaq.com/…amyloidosis/
http://nemoci.vitalion.cz/amyloidoza/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…