kůže

Kůže přispívá k udržení stabilního vnitřního prostředí v těle mimo jiné i tím, že zpomaluje únik vody z těla a zároveň chrání tělo před nadměrnou absorpcí vody a v ní rozpuštěných látek. Potíže nastávají v případě, že kůže je po delší dobu v neustálém kontaktu s vlhkostí, která zvyšuje tření na jejím povrchu a zároveň umožňuje působení dráždivých látek, bakterií a plísní. Příčinou poškození kůže v důsledku vlhkosti bývá nejčastěji dlouhodobé působení potumočistolice nebo exsudátu z rány. Kůže vystavená nadměrné vlhkosti se stává měkčí, bobtná, dochází k jejímu zvrásnění a důsledkem toho je náchylnější k poškození. Odborný text na www.wounds-uk.com přehledně shrnuje 4 základní typy poškození kůže vlivem vlhkosti.

 

 

Dermatitida spojená s inkontinencí
Jedná se převážně o chemické podráždění, ke kterému dochází při kontaktu pokožky s močínebo stolicí. Amoniak z moči a enzymy ze stolice mohou narušit kyselý plášť na povrchu kůže a způsobit její poškození. Klíčovou roli hraje macerace, která činí kůži náchylnější k poškození třením. V postižené oblasti vzniká zarudnutí, mohou se tvořit bolestivé oděrky a exsudát. Pokud se potíže neléčí, může tlak a tření zvýšit napětí postižené oblasti a vést až ke vzniku defektu kůže.

 

Intertriginózní dermatitida
Intertriginózní dermatitida označovaná také jako opruzení se objevuje v záhybech kůže. Zde se hromadí pot, který se v důsledku minimální cirkulace vzduchu nemůže odpařovat. Svrchní vrstva pokožky je příliš hydratovaná a macerovaná, což usnadňuje poškození třením na obou stranách kožního záhybu. Důsledkem je zánět a obnažení pokožky a oblast se stává náchylnější k infekcím. Ohroženi jsou zejména obézní v důsledku nadměrného množství kožních záhybů, zvýšeného pocení a vyššímu pH na kožním povrchu.

 

Dermatitida v okolí rány spojená s vlhkostí
Tvorba exsudátu je normální reakce v průběhu zánětlivé fáze hojení ran. Nadměrné množství exsudátu však může způsobit maceraci a poškození kůže v okolí rány. Přítomnost bakterií, specifických proteinů nebo proteolytických enzymů a větší množství exsudátu výrazně narušuje bariérovou funkci kůže. Konkrétně u exsudátu z chronických ran bylo zjištěno, že obsahuje vyšší koncentrace proteolytických enzymů než exsudát z akutních ran. Dalším rizikovým faktorem je poškození kůže v okolí rány agresivním odstraňováním lepicích ploch krycích materiálů, kdy je stržením části pokožky narušena celistvost kožní bariéry.

 

Dermatitida v okolí stomie spojená s vlhkostí
Postižení je charakterizováno jako zánět a poškození kůže v okolí stomie (umělého vývodu). Pacienti se stomií používají stomické pomůcky, které chrání kůži v okolí vývodu před škodlivými účinky jeho obsahu, tedy moči nebo stolice. Tyto systémy udržují pokožku v suchu tím, že absorbují odpad ze stomie a vlhkost z pokožky. Může se však stát, že pomůcka z nejrůznějších důvodů protéká a kůže v okolí stomie přichází do kontaktu s obsahem střeva nebo močových cest. Také přílišná vlhkost pod stomickou pomůckou (pot nebo exsudát z rány) může způsobovat maceraci.

 

Zdroj:

http://www.wounds-uk.com/pdf/con­tent_10961.pdf

Může vás také zajímat

ARTMANN uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
pacient
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
kuze a nehty
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…