Hrazení podtlakové terapie

Peter Schuck ve své přednášce zmínil tři hlavní přístupy k financování podtlakové terapie v jednotlivých evropských zemích:

  • vykazování pomocí klasifikačního systému DRG, který zohledňuje všechny náklady související s léčbou pacienta, rozhodující tedy není pouhá cena podtlakové terapie, např. v Německu (zde je léčba hojně využívána i přes důraz na finanční rentabilitu aplikovaných metod)
  • rozpočtové financování, kdy zdravotní pojišťovny vyčlení pro používání terapie určitý objem financí, který lze v průběhu roku čerpat, v tomto modelu je léčba používána spíše pro těžší případy
  • neexistuje model přímé úhrady podtlakové terapie, její použití není transparentně vykazováno a slouží pouze pro kritické případy (země východní a střední Evropy)

Správný výpočet nákladů

V rámci přednášky byly prezentovány kalkulačních formuláře srovnávající konkrétní výdaje na pacienty s chronickou ranou při použití tradičních metod léčby a při použití terapie podtlakem. Podtlaková terapie se jevila výrazně dražší pouze při porovnání nákladů na zdravotnický materiál. Jestliže se však připočítají výdaje na léky a delší dobu hospitalizace (u tradiční léčby), pak výsledné srovnání vychází ve prospěch podtlakové terapie. Důvodem je především to, že podtlaková terapie díky svému léčebnému efektu zkracuje dobu hojení.

Podobné kalkulační formuláře mohou také sloužit jako vhodný nástroj pro plánování léčby či jako přesvědčivý dokument při jednání o úhradách se zdravotními pojišťovnami.

Finančně efektivní při vhodném použití

Peter Schuck ve své přednášce předložil konkrétní data, která ukazují, že podtlaková terapie navzdory relativně vysokým počátečním nákladům přináší v končeném důsledku zdravotnickým zařízením nemalé úspory. A to zejména pokud je léčba správně načasována a použita v indikovaných případech.

 

Zdroj:

http://www.tri­bune.cz/clanek/29435-financni-aspekty-lecby-podtlakove-terapie

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…