konference

Na 8. ročníku Konference wound managementu v Mariánských Lázních, který proběhl letos v dubnu pod záštitou společnosti HARTMANN – RICO, byly předneseny  dvě zajímavé prezentace demonstrující praktické výsledky léčby s využitím podtlakové terapie.

Léčba infektu po operaci kýly v jizvě

MUDr. David Procházka z Masarykovy nemocnice z Ústí nad Labem pohovořil na téma Léčba infektu po operaci kýly v jizvě. Na konkrétních kazuistikách z domácího pracoviště demonstroval vhodnost použití podtlakové terapie při infektu sítě po operaci kýly.

V popisovaných případech se infekt nejčastěji projevil 12 dnů po operaci a bylo nutné pacienty opět hospitalizovat. Podtlaková terapie byla nasazena průměrně po dobu 20 dnů, s výměnami po 4 až 5 dnech. Nebyla používána až do úplného zhojení rány, jejím účelem bylo především hojící proces nastartovat. K úplnému zhojení pak došlo průměrně po 95 dnech léčby. Při použití podtlaku došlo k recidivě kýly pouze u 13 % pacientů.

Dekubity, zkušenosti s podtlakovou terapií

Novou netradiční možnost využití podtlakové terapie prezentoval ve své přednášce Dekubity, zkušenosti s podtlakovou terapií MUDr. Jiří Poledník z chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov. Se svými kolegy se rozhodl prověřit účinnost podtlakové terapie v léčbě dekubitů 4. a 5. stupně.

Účastníkům konference demonstroval 2 kazuistiky, kdy při použití NPWT nastalo úplné zhojení nebo výrazné zmenšení defektu. Pacientům byl podtlak aplikován v aseptickém prostředí operačního sálu, kde byla provedena nejprve nekrektomie a poté nasazena podtlaková terapie až do vygranulování defektu. Podtlak byl poté opět použit v případě nutnosti provedení Tierschovy plastiky. Ani v jednom případě nebyla nasazena antibiotika, ani nedošlo k reinfekci.

MUDr. Poledník proto svou přednášku uzavřel s tím, že by bylo žádoucí, aby došlo k rozšíření používání podtlakové terapie i v ambulantní péči. Upozornil posluchače také na pozorovaný pozitivní efekt, který vyvolává fólie použitá při podtlakové terapii. Oblasti kůže kryté folií vykazovaly lepší trofiku a hydrataci, zhojení drobných ran a ústup hyperkeratóz. Dalším cílem přednášejícího a jeho kolegů bude porovnat efektivitu podtlakové a vlhké terapie při léčbě dekubitů.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…