Na 8. ročníku Konference wound managementu v Mariánských Lázních, který proběhl letos v dubnu pod záštitou společnosti HARTMANN – RICO, byly předneseny  dvě zajímavé prezentace demonstrující praktické výsledky léčby s využitím podtlakové terapie.

Léčba infektu po operaci kýly v jizvě

MUDr. David Procházka z Masarykovy nemocnice z Ústí nad Labem pohovořil na téma Léčba infektu po operaci kýly v jizvě. Na konkrétních kazuistikách z domácího pracoviště demonstroval vhodnost použití podtlakové terapie při infektu sítě po operaci kýly.

V popisovaných případech se infekt nejčastěji projevil 12 dnů po operaci a bylo nutné pacienty opět hospitalizovat. Podtlaková terapie byla nasazena průměrně po dobu 20 dnů, s výměnami po 4 až 5 dnech. Nebyla používána až do úplného zhojení rány, jejím účelem bylo především hojící proces nastartovat. K úplnému zhojení pak došlo průměrně po 95 dnech léčby. Při použití podtlaku došlo k recidivě kýly pouze u 13 % pacientů.

Dekubity, zkušenosti s podtlakovou terapií

Novou netradiční možnost využití podtlakové terapie prezentoval ve své přednášce Dekubity, zkušenosti s podtlakovou terapií MUDr. Jiří Poledník z chirurgického oddělení Nemocnice Vyškov. Se svými kolegy se rozhodl prověřit účinnost podtlakové terapie v léčbě dekubitů 4. a 5. stupně.

Účastníkům konference demonstroval 2 kazuistiky, kdy při použití NPWT nastalo úplné zhojení nebo výrazné zmenšení defektu. Pacientům byl podtlak aplikován v aseptickém prostředí operačního sálu, kde byla provedena nejprve nekrektomie a poté nasazena podtlaková terapie až do vygranulování defektu. Podtlak byl poté opět použit v případě nutnosti provedení Tierschovy plastiky. Ani v jednom případě nebyla nasazena antibiotika, ani nedošlo k reinfekci.

MUDr. Poledník proto svou přednášku uzavřel s tím, že by bylo žádoucí, aby došlo k rozšíření používání podtlakové terapie i v ambulantní péči. Upozornil posluchače také na pozorovaný pozitivní efekt, který vyvolává fólie použitá při podtlakové terapii. Oblasti kůže kryté folií vykazovaly lepší trofiku a hydrataci, zhojení drobných ran a ústup hyperkeratóz. Dalším cílem přednášejícího a jeho kolegů bude porovnat efektivitu podtlakové a vlhké terapie při léčbě dekubitů.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…