Příprava pacienta při prevenci vzniku dekubitů

Zapojení pacienta

Základním předpokladem aktivní role pacienta je jeho zapojení do procesu prevence dekubitů. Důležité je pouze nepředávat pacientovi pokyny, které má dodržovat, ale vysvětlil také důvod, proč je nezbytné, aby je dodržoval. Poučení pacienti lépe spolupracují a dodržují stanovenou léčbu.

Význam zpětného učení

Pacienti s vysokým rizikem musí být informováni o možném riziku dekubitů, včetně prevence a komplikací. Bohužel některé studie udávají, že 40 % až 80% informací, které pacient dostane, okamžitě zapomíná. Pomoci může tzv. zpětné učení. Pacienti naučené dovednosti „učí“ zpětně zdravotníky (prakticky demonstrují, slovně interpretují) . Podává-li pacient poznatky správným způsobem, je jasné, že dobře pochopil obsah edukace.

Integrace do péče

Pro efektivní prevenci dekubitů je nezbytné, aby se stala součástí standardní péče o pacienty s vysokým rizikem jejich vzniku včetně povinné edukace pacientů. Je důležité také zdokumentovat, že informace byly poskytnuty a také jak efektivní daná edukace byla.

Důkazem o efektivitě je skutečné zapojení pacienta do preventivních opatření, např. to, že se sám aktivně na lůžku otáčí. I když edukace pacienta může vyžadovat jistý čas, je vždy časově méně náročná než následné řešení komplikací, které s sebou vznik dekubitů přináší.

Podpora zapojení pacienta

Dekubity mají často za následek bolest a utrpení pacienta, snížení kvality života a zvýšené náklady na zdravotní péči. Edukace pacientů ohledně prevence dekubitů pomocí metody zpětného učení umožňuje zapojení samotného pacienta do preventivních opatření a pomáhá rozvíjet jejich aktivní účast při podpoře vlastního zdraví. Ošetřující personál a pacienti by měli působit jako tým.

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…-prevention/

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…