podpora

Prevence dekubitů je stále aktuální téma pro zdravotnický personál. Jaká je však role pacienta v prevenci dekubitů? Aktivní účast pacienta je klíčovou součástí procesu prevence proleženin. Důležitá je zejména edukace vysoce rizikových pacientů.

Zapojení pacienta

Základním předpokladem aktivní role pacienta je jeho zapojení do procesu prevence dekubitů. Důležité je pouze nepředávat pacientovi pokyny, které má dodržovat, ale vysvětlil také důvod, proč je nezbytné, aby je dodržoval. Poučení pacienti lépe spolupracují a dodržují stanovenou léčbu.

Význam zpětného učení

Pacienti s vysokým rizikem musí být informováni o možném riziku dekubitů, včetně prevence a komplikací. Bohužel některé studie udávají, že 40 % až 80% informací, které pacient dostane, okamžitě zapomíná. Pomoci může tzv. zpětné učení. Pacienti naučené dovednosti „učí“ zpětně zdravotníky (prakticky demonstrují, slovně interpretují) . Podává-li pacient poznatky správným způsobem, je jasné, že dobře pochopil obsah edukace.

Integrace do péče

Pro efektivní prevenci dekubitů je nezbytné, aby se stala součástí standardní péče o pacienty s vysokým rizikem jejich vzniku včetně povinné edukace pacientů. Je důležité také zdokumentovat, že informace byly poskytnuty a také jak efektivní daná edukace byla.

Důkazem o efektivitě je skutečné zapojení pacienta do preventivních opatření, např. to, že se sám aktivně na lůžku otáčí. I když edukace pacienta může vyžadovat jistý čas, je vždy časově méně náročná než následné řešení komplikací, které s sebou vznik dekubitů přináší.

Podpora zapojení pacienta

Dekubity mají často za následek bolest a utrpení pacienta, snížení kvality života a zvýšené náklady na zdravotní péči. Edukace pacientů ohledně prevence dekubitů pomocí metody zpětného učení umožňuje zapojení samotného pacienta do preventivních opatření a pomáhá rozvíjet jejich aktivní účast při podpoře vlastního zdraví. Ošetřující personál a pacienti by měli působit jako tým.

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…-prevention/

Může vás také zajímat

ARTMANN uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
pacient
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
kuze a nehty
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…