Svědění představuje častou a pacienta obtěžující komplikaci hojení popálenin. V posledních desetiletích vedly nové pokroky v neurologii k přesnějšímu objasnění mediátorů a drah zapojených do přenosu impulsů svědění. Přesto problematika svědění u popálenin stále není dostatečně prozkoumána a lékaři tak často při jejím řešení používají spíše empirické přístupy s omezenými důkazy, které by podporovaly jejich účinnost.  K metodám, které se tradičně používají pro potlačení svědění u popálenin, patří např. chlazení rány, antihistaminika, lokální anestezie, masážní terapie či transkutánní elektrická nervová stimulace. A nedávné studie poskytly předběžné důkazy také o účinnosti některých léčiv, např. doxepinu, gabapentinu a ondansetronu.

Příklady terapií ke zmírnění svědění u popálen

•    Chlazení rány – příznivý účinek chlazení lze vysvětlit tím, že vyvolání svědivých podnětů je pravděpodobně zprostředkováno zvýšením teploty kůže.
•    Antihistaminika – jsou základem léčby symptomů svědění po celá desetiletí. Působí jako inverzní agonisté, které se navážou na receptor, stabilizují ho v neaktivním stavu, a tím brání přenosu signálu v buňce. Je také obecně uznáváno, že sedativní vlastnosti antihistaminik první generace mohou přispět k jejich terapeutickému účinku tím, že snižují pacientovo vědomé vnímání svědění.
•    Lokální anestetika – brání šíření nervových impulsů blokováním sodíkových kanálů v buněčných membránách neuronů. Účinnost při potlačování svědění a zarudnutí spojené s uvolněním histaminu prokázal např. lidokain.
 Masáže – masáže s krémem pomáhají udržovat jizevnatou plochu měkkou a hydratovanou a zmírňují svědění.
•    Transkutánní elektrická stimulace nervů – stimulace kožního pole elektrickými impulsy může u lokalizovaného pruritu přinášet dočasné zlepšení.
•    Laserová terapie – mechanismus úlevy od svědění může mít souvislosti s účinkem laseru na mikrocirkulaci a látky vyvolávající svědění, které se nacházejí v tkáni jizev.
•    Kapsaicin – přirozeně se vyskytující alkaloid, jeho účinek spočívá v počátečním pálení následovaném sníženou citlivostí ke vnějším smyslovým podnětům, protisvědivý efekt přetrvává několik hodin.
•    Lokální doxepin – tricyklické antidepresivum, které silně blokuje histaminové receptory. Dobré výsledky prokázala studie používající k potlačení svědění krém s 5 % doxepinu.
•    Ondansetron – serotoninový antagonista, je zapojen jako centrálně a periferně
působící faktor v patofyziologii svědění provázející nejrůznější poruchy.
•    Gabapentin – je široce používán při léčbě neuropatické bolesti. Předběžné důkazy podporují jeho použití při potlačení svědění. Mechanismus jeho účinku je stále předmětem diskuzí.
•    Psychologická podpora – v péči o pacienty s popáleninami má své místo i psychoterapie. Studie potvrdily u pacientů s popáleninami vysoký výskyt chronických smyslových problémů včetně pocitů svědění mnoho let po vzniku poranění.

Zdroj:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19165110
http://www.dermatologiepropraxi.cz/…09/03/04.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…