Na jubilejním desátém ročníku celostátního kongresu na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“ vystoupila také As. MUDr. Sabina Švestková, Ph.D. Svou přednášku zasvětila účinkům mokré terapie při léčbě ran chronického charakteru. Konkrétně se zaměřila na své zkušenosti s polyakrylátovými polštářky TenderWet od společnosti HARTMANN – RICO.

Vlhké prostředí napomáhá rychlejšímu hojení ran

Velmi svižná přednáška, která přítomné obohatila o řadu praktických informací, začala bryskní exkurzí do historie péče o rány. Za pionýra vlhkého hojení ran je považován Dr. George D. Winter, který jako první v šedesátých letech 20. století dokázal, že ve vlhkém prostředí se rány hojí rychleji.

Následné výzkumy pak prokázaly řadu dalších pozitivních účinků vlhké terapie. Ukázalo se, že ve vlhkém prostředí je rychlejší proliferace keratinocytů – časnější diferenciace keratinocytů pak účinně obnovuje kožní bariérovou funkci, záněty jsou méně invazivní.

Ve vlhkém prostředí lze také sledovat:

  • zvýšenou proliferaci fibroblastů
  • zvýšenou syntézu kolagenu
  • dřívější a rychlejší angiogenezi
  • dřívější kontrakci a menší bolestivost rány

Osvědčený průkopník - TenderWet

V České republice je mokrá terapie dostupná od roku 1996 a to v podobě krytí TenderWet, které se vyrábí hned v několika typech. Doktorka Švestková tento savý polštářek od společnosti HARTMANN na základě svých zkušeností doslova vychválila a bleskově zmínila jeho specifika.

Polštářek aktivujeme Ringerovým roztokem, který je postupně během celého dne uvolňován do rány a nasává sekret rány s odumřelými buňkami, bakteriemi a toxiny – ty pak zůstávají uzamčeny v superabsorpčním jádře. U TenderWetu tak můžeme s klidným svědomím hovořit o aktivním čištění rány, kdy dochází ke kontinuálnímu proplachování a absorpci exsudátu.

Tím se TenderWet zásadně liší od klasické vlhké gázy či laváže – ty je potřeba každé tři hodiny měnit nebo svlažovat, nemají žádnou absorpční kapacitu a nepůsobí ani jako bariéra proti mikroorganismům.

Indikace savého polštářku TenderWet

Doktorka Švestková doporučuje používání TenderWetu zejména pro čištění těchto typů ran:

  • infikovaných
  • povleklých
  • nekrotických
  • komplikovaných

Jeho použití se ale nemáme bát ani u ran chronických: „Rána se dramaticky vyčistí, vyplní se granulací a rychle se hojí.“ Výborných výsledků je dosahováno také při léčbě bércových vředů, dekubitů nebo diabetických vředů. TenderWet je přitom indikován ve všech fázích hojení, zejména pak ve fázi čisticí a granulační.

Na zajímavé kazuistice jsme mohli vidět účinky použití mokré terapie u chronických ran. Mokrou terapii lze velmi efektivně využít i v kombinaci s jinými terapiemi – u zmíněné pacientky (rozsáhlá ulcerace po trombóze) byla mokrá terapie kombinována s terapií podtlakovou, její použití je ale možné i v kombinaci s terapií kompresivní.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…