Český zástupce Evropské asociace péče o ránu MUDr. Stryja na letošní celostátní konferenci o léčbě ran v Pardubicích krátce představil poziční dokument EWMA týkající se antimikrobiální léčby nehojících se ran a prezentoval některé aktuální otázky, které tento dokument řeší.

Poziční dokument EWMA

Materiál vychází z výsledků randomizovaných kontrolovaných studií a metaanalýz takovýchto studií. Předkládá základní kontraverze ohledně použití antimikrobiálních látek v léčbě ran a snaží se najít řešení těchto problémů pro budoucí použití antimikrobiálních látek. Klade důraz na multidisciplinární přístup v léčbě ran. Dokument prozatím není k dispozici v českém překlad. Účastníci kongresu však byli ujištěni, že se objeví v dohledné době na stránkách společnosti.

Problematika rezistence a biofilmu

MUDr. Stryja ve své přednášce zdůraznil, že chronická rána se vyskytuje u 1 až 1,5 % evropské populace a infekce je nejčastější komplikací nehojící se rány. Použití antimikrobiálních látek je tedy nezbytnou součástí léčby ran. Jejich nevhodná aplikace, zejména u antibiotik, má však za následek rozvoj rezistence. Je proto nezbytné stanovit jasná pravidla pro jejich používání, tedy „použít správný produkt pro správnou ránu a ve správný čas“. Důležitým tématem dokumentu je také biofilm a s ním související rozvoj rezistence a tolerance vůči antimikrobiálním látkám.
EWMA dále navrhuje revidovat definice základních termínů, jako jsou kontaminace, kolonizace či raná infekce a zaměřit se na správnou interpretaci mikrobiologie rány a cílenou antibiotickou­ léčbu.

Obecně je doporučováno používat při léčbě ran, zejména těch zasažených infekcí, nové moderní technologie a krytí.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…