Celostátní kongres o hojení ran v Pardubicích

Polyhexanid má široké využití v léčbě ran

Polyhexanid byl představen jako „ideální“ látka s antimikrobiálním účinkem a protiinfekčním efektem. Má široké terapeutické použití při léčbě ran – dekontaminace ran při chirurgickém zákroku, součást roztoků pro čistící drenáže, léčba infikovaných ran atd.

Hlavní výhody polyhexanidu

Účinnost: široká antimikrobiální účinnost, bez známé rezistence, významný post-antiseptický účinek, protizánětlivé vlastnosti, redukce biofilmu a snížení tvorby fibrinu, podpora hojení závislá na koncentraci

Výborná snášenlivost: bez toxického rizika (pokud je správně používán), nevstřebává se, nízké riziko senzitivizace a alergií, vysoce selektivní mechanismus účinku, index biokompatibility > 1

Různé aplikační formy: 

  • Tekutá antiseptika
  • Roztoky pro čištění ran 
  • Gely 
  • Součástí krytí (aktivní s uvolňováním, pasivní bez uvolňování)

Jeho použití v některých oblastech je však kontraindikováno, týká se to zejména peritonea, centrálního nervového systému, středního a vnitřního ucha, toxický je také pro chrupavky při koncentracích vyšších než 0,005 % a v první 4 měsících těhotenství (poté přísná indikace).

Kdy použít polyhexanid?

Na závěr sdělení si dr. Eberlein položil důležitou otázku: „Kdy použít antimikrobiální látku?“
Zásadní je podle něj zhodnocení rizika a identifikace rizikové rány. To je možné posoudit pomocí skórovacího systému W.A.R (wounds at risk). Systém je založený na obodování jednotlivých rizikových faktorů vycházejících z klinického stavu a celkového zdravotního stavu pacienta. Je-li dosaženo celkového skóre ≥ 3 body, je zvýšené riziko infikování rány a současně je to indikace k zavedení lokální antiseptické terapie.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…