Společnost HARTMANN – RICO uspořádala v rámci letošní konference v Pardubicích odborný workshop na téma „Klinické a ekonomické hojení ran“, na němž představila svůj nový elektronický projekt i-hojení – jednoduchý a efektivní nástroj pro sledování a analýzu hojení ran. Ing. Petr Doležal a doc. Lenka Veverková posluchače podrobně seznámili s fungováním a výhodami nového systému a s jeho přínosy pro pacienty, zdravotnický personál i zdravotnická zařízení.

I-hojení – klinická i ekonomická podpora

Úvodního slova se ujal Ing. Doležal, hlavní autor nového softwaru. Posluchačům popsal zejména jeho technickou stránku a prakticky předvedl fungování celého systému. Jako klíčový důvod pro vznik aplikace uvedl potřebu nabídnout moderní řešení v oblasti hojení ran, které by kromě ekonomické podpory přinášelo uživatelům i podporu klinickou.

Důležitou předností systému je možnost používat jej zdarma jako internetovou aplikaci i-hojení.cz, tedy na libovolném počítači, ipadu či chytrém telefonu s připojením k internetu. K dispozici jsou uživatelům 3 jazykové mutace – česká, slovenská a anglická. Přednášející pak účastníkům workshopu prakticky předvedl, jak jednoduše a intuitivně se s aplikací pracuje. Posluchači měli možnost seznámit se s celým procesem zadávání dat, včetně registrace, vyplňování jednotlivých položek či nahrávání fotodokumentace.

Přesvědčivým argumentem byl také přehled výstupů, které uživatelé aplikace mohou získat, a to zejména:

  • přehlednou evidenci případů včetně fotodokumentace
  • základní analytické funkce a statistické přehledy
  • možnost vlastního nastavení sledovaných parametrů
  • ekonomickou podporu při rozhodování o léčbě
  • informační základ pro vlastní studie a prezentace

Praktické zkušenosti s aplikací i-hojení

První zkušenosti s praktickým použitím aplikace i-hojení na vlastním pracovišti pak přednesla doc. Veverková z chirurgické kliniky FN U sv. Anny Brno. Na kazuistice pacienta s open abdomen, který byl léčen podtlakovou terapií, posluchačům předvedla výhody nového systému. Ty spočívají nejenom v ve sběru a analýze klinických a ekonomických údajů týkajících se léčby ran, ale i v možnosti vytváření podkladů pro konkrétní argumentaci při jednání s vedením nemocnic a pojišťovnami.

Dalšími pozitivy aplikace je podle doc. Veverkové především její dobré zabezpečení, podpora při klinickém rozhodování, možnost analýzy účinnosti léčby i ekonomických nákladů, možnost sdílení konkrétních informací s dalšími zvolenými odborníky a v neposlední řadě může být i účinným nástrojem v případných právních sporech.

Podrobné informace najdete přímo na webu i-hojeni.cz

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…