konference

Ve dnech 21. a 22. ledna proběhl v Pardubicích další, tentokrát již XIV. ročník celostátního kongresu České společnosti pro léčbu ran, který probíhá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Organizátorům konference se opět podařilo vytvořit podnětné prostředí pro vzájemné předávání zkušeností a aktuálních poznatků v oblasti hojení ran.

Bohatá účast nejen z Česka ale i ze zahraničí

Vzhledem k rok od roku stoupajícímu zájmu o jak pasivní, tak především aktivní účast na kongresu probíhaly prezentace zpočátku paralelně ve dvou hlavních posluchárnách, teprve později se sdělení koncentrovala do hlavní auly. V přilehlých místnostech pak bylo možné se zúčastnit odborných workshopů a sympózií a seznámit s nejnovějšími produkty a technologiemi v oblasti léčby ran. I letos se organizátoři akce mohli pochlubit bohatou mezinárodní účastí, kterou zajistili špičkoví odborníci ze Slovenska, Velké Británie, Německa, Švédska, Švýcarska, Rakouska a Polska.

Léčba ran z nejrůznějších pohledů

Přednesená sdělení pokryla širokou problematiku péče o rány.Zastoupena byla jak úzce specifická témata, tak obecnější problematika týkající se všech oborů, které se zabývají léčbou ran. Posluchači se mohli v průběhu kongresu seznámit s výsledky mnoha studií i zajímavých kazuistik.

Sdělení se týkala klasických témat, která jsou v péči o ránu stále aktuální, jako je infekce chronických ran a biofilmproblematika diabetické nohy a amputacídekubity a jejich prevence i léčba či otázka bércových vředů. Zmíněny byly i nejmodernější metody v léčbě, jejichž potenciál v léčbě chronických ran je zatím předmětem zkoumání, jako např. lokální aplikace kmenových buněk, efekt nízkoteplotního plazmatu, oxygenace či použití singletového kyslíku. Hovořilo se o nových krycích materiálech a jejich efektivitě a celý blok přednášek byl také věnován podtlakové terapii a nových možnostech jejího využití.

Program tak zcela naplnil základní téma konference:
podpořit mezioborovou spolupráci v léčbě ran.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…