Ve dnech 21. a 22. ledna proběhl v Pardubicích další, tentokrát již XIV. ročník celostátního kongresu České společnosti pro léčbu ran, který probíhá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Organizátorům konference se opět podařilo vytvořit podnětné prostředí pro vzájemné předávání zkušeností a aktuálních poznatků v oblasti hojení ran.

Bohatá účast nejen z Česka ale i ze zahraničí

Vzhledem k rok od roku stoupajícímu zájmu o jak pasivní, tak především aktivní účast na kongresu probíhaly prezentace zpočátku paralelně ve dvou hlavních posluchárnách, teprve později se sdělení koncentrovala do hlavní auly. V přilehlých místnostech pak bylo možné se zúčastnit odborných workshopů a sympózií a seznámit s nejnovějšími produkty a technologiemi v oblasti léčby ran. I letos se organizátoři akce mohli pochlubit bohatou mezinárodní účastí, kterou zajistili špičkoví odborníci ze Slovenska, Velké Británie, Německa, Švédska, Švýcarska, Rakouska a Polska.

Léčba ran z nejrůznějších pohledů

Přednesená sdělení pokryla širokou problematiku péče o rány.Zastoupena byla jak úzce specifická témata, tak obecnější problematika týkající se všech oborů, které se zabývají léčbou ran. Posluchači se mohli v průběhu kongresu seznámit s výsledky mnoha studií i zajímavých kazuistik.

Sdělení se týkala klasických témat, která jsou v péči o ránu stále aktuální, jako je infekce chronických ran a biofilmproblematika diabetické nohy a amputacídekubity a jejich prevence i léčba či otázka bércových vředů. Zmíněny byly i nejmodernější metody v léčbě, jejichž potenciál v léčbě chronických ran je zatím předmětem zkoumání, jako např. lokální aplikace kmenových buněk, efekt nízkoteplotního plazmatu, oxygenace či použití singletového kyslíku. Hovořilo se o nových krycích materiálech a jejich efektivitě a celý blok přednášek byl také věnován podtlakové terapii a nových možnostech jejího využití.

Program tak zcela naplnil základní téma konference:
podpořit mezioborovou spolupráci v léčbě ran.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…