Letos v lednu se Pardubice již tradičně staly místem konání největší vzdělávací akce týkající se problematiky hojení ran v České republice, tentokrát již 10. ročníku celostátního kongresu s názvem Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Konference se uskutečnila pod záštitou České společnosti pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou krajskou nemocnicí.

Hojení ran je multioborová záležitost

Jak již název kongresu napovídá, mezi zúčastněnými byli lékaři zastupující nejrůznější lékařské obory, které se zabývají léčbou ran, tedy praktičtí lékařichirurgovédermatologovédiabetologovéinternistégeriatřiangiologové, ale i zdravotní sestry působící jak v ambulancích, tak nemocnicích či v domácí péči. Kromě českých zdravotníků přednášeli na kongresu také hosté ze Slovenska, Polska a Velké Británie.

O čem se hovořilo

Početné přednášky a workshopy se zabývaly nejnovějšími terapeutickými materiály a moderními trendy péče o rány. Hojně diskutovanými tématy byly např. multidisciplinární spolupráce při léčbě ran, infekce v ráně, chronická žilní insuficience, popáleniny, dekubity, diabetická noha, onemocnění periferních cév a mnoho dalších. S účastí i odbornou kvalitou kongresu byl navýsost spokojen i jeden z našich nejlepších specialistů na hojení ran - primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice a zároveň jeden ze zakladatelů kongresu, MUDr. Ivo Bureš.

Česká společnost pro léčbu rány

Hlavní pořadatel akce, Česká společnost pro léčbu rány, byla založena v roce 2001 a sdružuje zdravotníky z nejrůznějších oborů, kteří se zabývají péčí o rány. Jejím cílem je především zlepšování kvality péče o nemocné s chronickými ranami v nemocniční, ambulantní i domácí péči, tvorba odborných standardů péče o nemocné s chronickými defekty, edukace zdravotníků, pacientů i laických pečujících, organizace školicích a vědeckých akcí s důrazem na mezioborovou komunikaci. Od roku 2002 pořádá společnost celorepublikový kongres. Od roku 2003 spolupracuje s celoevropskou organizací pro léčbu rány EWMA (European Wound Management Association).

Zdroj: Florence, časopis moderního ošetřovatelství. 3/2012, str. 28.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…