Tématem, které se prolínalo celým průběhem letošního celostátního kongresu o hojení ran v Pardubicích, byla infekce v ráně a biofilm a možnosti jejich léčby. Uvedenou problematikou se zabývala také doc. Veverková ve své přednášce „Infekce a krytí ran“ a MUDr. Černohorská v prezentaci „Zvládnutí biofilmu a mikrobiálního osídlení chronických ran“.

Infekce a krytí ran
(L. Veverková, K. Krejsová, K Glombová; I. chirurgická klinika, FN Brno)

Podle doc. Veverkové je problematika infekce v ráně  v současnosti velkou výzvou, která si žádá nová řešení. Systémová antibiotika stěží pronikají do rány a naopak ty lokální mohou vyvolat senzibilizaci. Antisepse je proto metodou volby pro léčbu infikované rány. Primárním cílem antiseptik je zabránit šíření infekce a vyčistit ránu, sekundárním cílem pak podpořit hojení ran.
Autorka ve své prezentaci zmínila malý experiment, který s kolegy provedla na svém pracovišti. U několika ran, k jejichž léčbě byla použita podtlaková terapie, byly odebrány stěry z rány a zároveň z použitého pěnového materiálu, který vyplňoval ránu. Použití podtlaku výrazným způsobem snížilo bakteriální zátěž v ráně. Stěr z rány byl po odstranění podtlaku negativní, naopak v pěně byl zjištěn vyšší obsah mikrobů. Podle doc. Veverkové se odsátím vzduchu při podtlakové terapii pravděpodobně rozruší biofilm v ráně a bakterie se dostávají do pěnového krytí. Pro vyvození konečného závěru budou nutná další pozorování.

Zvládnutí biofilmu a mikrobiálního osídlení chronických ran
J. Černohorská (Dermatovenero­logická ambulance, Dermal Centre Mělníkú

MUDr. Černohorská shrnula základní strategie v boji proti biofilmu a mikrobiálnímu osídlení chronických ran z pohledu ambulantního lékaře. Na úvod poukázala na alarmující stav rezistence vůči antibiotikům u nás a na vysoký výskyt multirezistentních kmenů v ČR. Zdůraznila zejména význam racionálního užívání antibiotik, které může zabránit vzniku obávané rezistence.
Aktuálním problémem zůstává odolnost bakterií biofilmu vůči antibiotikům, dobrou účinnost v tomto směru vykazují zejména axazolidinony a fluorochinolony. Dalším významným pomocníkem proti infekci v ráně je vlhká terapie, především materiály s antiseptickým účinkem, např. s přídavkem stříbra. Účinné je použití antiseptických superoxidovaných roztoků. A v neposlední řadě také debidement, který rozruší povrch rány a umožní účinnější působení antimikrobiál­ních látek.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…