konference

Tématem, které se prolínalo celým průběhem letošního celostátního kongresu o hojení ran v Pardubicích, byla infekce v ráně a biofilm a možnosti jejich léčby. Uvedenou problematikou se zabývala také doc. Veverková ve své přednášce „Infekce a krytí ran“ a MUDr. Černohorská v prezentaci „Zvládnutí biofilmu a mikrobiálního osídlení chronických ran“.

Infekce a krytí ran
(L. Veverková, K. Krejsová, K Glombová; I. chirurgická klinika, FN Brno)

Podle doc. Veverkové je problematika infekce v ráně  v současnosti velkou výzvou, která si žádá nová řešení. Systémová antibiotika stěží pronikají do rány a naopak ty lokální mohou vyvolat senzibilizaci. Antisepse je proto metodou volby pro léčbu infikované rány. Primárním cílem antiseptik je zabránit šíření infekce a vyčistit ránu, sekundárním cílem pak podpořit hojení ran.
Autorka ve své prezentaci zmínila malý experiment, který s kolegy provedla na svém pracovišti. U několika ran, k jejichž léčbě byla použita podtlaková terapie, byly odebrány stěry z rány a zároveň z použitého pěnového materiálu, který vyplňoval ránu. Použití podtlaku výrazným způsobem snížilo bakteriální zátěž v ráně. Stěr z rány byl po odstranění podtlaku negativní, naopak v pěně byl zjištěn vyšší obsah mikrobů. Podle doc. Veverkové se odsátím vzduchu při podtlakové terapii pravděpodobně rozruší biofilm v ráně a bakterie se dostávají do pěnového krytí. Pro vyvození konečného závěru budou nutná další pozorování.

Zvládnutí biofilmu a mikrobiálního osídlení chronických ran
J. Černohorská (Dermatovenero­logická ambulance, Dermal Centre Mělníkú

MUDr. Černohorská shrnula základní strategie v boji proti biofilmu a mikrobiálnímu osídlení chronických ran z pohledu ambulantního lékaře. Na úvod poukázala na alarmující stav rezistence vůči antibiotikům u nás a na vysoký výskyt multirezistentních kmenů v ČR. Zdůraznila zejména význam racionálního užívání antibiotik, které může zabránit vzniku obávané rezistence.
Aktuálním problémem zůstává odolnost bakterií biofilmu vůči antibiotikům, dobrou účinnost v tomto směru vykazují zejména axazolidinony a fluorochinolony. Dalším významným pomocníkem proti infekci v ráně je vlhká terapie, především materiály s antiseptickým účinkem, např. s přídavkem stříbra. Účinné je použití antiseptických superoxidovaných roztoků. A v neposlední řadě také debidement, který rozruší povrch rány a umožní účinnější působení antimikrobiál­ních látek.

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…