Loni v říjnu se v Brně konal již šestý ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. Přednášela zde i doktorka Fejfarová, která přiznala, že rozeznat infekci u diabetika není vždy snadné. Zároveň však představila konkrétní projevy, které k diagnóze diabetické nohy jasně směřují. Shrnuli jsme je pro vás v naší reportáži.

Projevy diabetické nohy jsou podle doktorky Fejfarové, následující:

 • flegmóna
 • lokální otok
 • zvýšená sekrece z rány
 • zápach z rány
 • hluboká ulcerace

Co se týče systémových projevů, varovat by nás měla zvýšená teplota a laboratorní známky zánětu.

Diagnóza by měla být následně ověřena a upřesněna i zobrazovacími metodami, a to kvůli možné přítomnosti osteomyelitidy (RTG, CT, MR nebo izotopové vyšetření). Samozřejmě, nedílnou součástí diagnózy je odebrání mikrobiologického materiálu z rány nebo kosti a vyšetření hemokultury.

Diabetická noha vyžaduje komplexní léčbu

Léčba infikované rány musí být vždy komplexní. Podávání antibiotik doplňuje:

 • lokální péče o ránu
 • odlehčení končetiny
 • chirurgický zásah
 • kompenzace malnutrice a diabetu

Při středně závažné a závažné infekci by měla být léčba dostatečně rychlá a agresivní, s hospitalizací a intravenózním podáním ATB. Je-li stav akutní a ohrožuje končetinu, chirurgický zásah by měl být proveden do 24 hodin, protože pacientovi přirozeně hrozí sepse a další závažné komplikace. Včasné provedení snižuje riziko vysoké amputace o 8–14 %.

Léčbu také často komplikuje osteomyelitida (zánět kostních struktur včetně kostní dřeně) a díky ní je relaps infekce velmi častý. Její přítomnost se zjišťuje prezencí tří z těchto pěti příznaků:

 • flegmóna
 • kost na spodní straně defektu
 • pozitivní bakteriologický nález z hlubokých tkání
 • radiologické nebo sonografické známky osteomyelitidy
 • histologický nález

Při volbě ATB se řídíme závažností infekce, předchozí ATB terapií, přítomností osteomyelitidy a předchozím kultivačním nálezem. U nejtěžších stavů s osteomyelitidou se může doba užívání protáhnout na 3 měsíce až půl roku.

Ekonomické hledisko předcházení infekcím

Doktorka Fejfarová na závěr zmínila i nespornou ekonomickou nákladnost léčby infekce diabetického pacienta:

„Předcházení infekce u diabetiků má nejenom dopad na jejich nižší úmrtnost, ale má též významné ekonomické dopady. Léčba diabetika s infekcí nohy je až dvakrát dražší kvůli dlouhodobému užívání antibiotik a častým návštěvám lékaře. Stav takového pacienta má i významné socioekonomické dopady, protože po amputaci končetiny se pacient stává invalidním. Předcházet vážnější infekci u diabetiků je tedy velmi důležité.“

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…