Infekce

Loni v říjnu se v Brně konal již šestý ročník Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. Přednášela zde i doktorka Fejfarová, která přiznala, že rozeznat infekci u diabetika není vždy snadné. Zároveň však představila konkrétní projevy, které k diagnóze diabetické nohy jasně směřují. Shrnuli jsme je pro vás v naší reportáži.

Projevy diabetické nohy jsou podle doktorky Fejfarové, následující:

 • flegmóna
 • lokální otok
 • zvýšená sekrece z rány
 • zápach z rány
 • hluboká ulcerace

Co se týče systémových projevů, varovat by nás měla zvýšená teplota a laboratorní známky zánětu.

Diagnóza by měla být následně ověřena a upřesněna i zobrazovacími metodami, a to kvůli možné přítomnosti osteomyelitidy (RTG, CT, MR nebo izotopové vyšetření). Samozřejmě, nedílnou součástí diagnózy je odebrání mikrobiologického materiálu z rány nebo kosti a vyšetření hemokultury.

Diabetická noha vyžaduje komplexní léčbu

Léčba infikované rány musí být vždy komplexní. Podávání antibiotik doplňuje:

 • lokální péče o ránu
 • odlehčení končetiny
 • chirurgický zásah
 • kompenzace malnutrice a diabetu

Při středně závažné a závažné infekci by měla být léčba dostatečně rychlá a agresivní, s hospitalizací a intravenózním podáním ATB. Je-li stav akutní a ohrožuje končetinu, chirurgický zásah by měl být proveden do 24 hodin, protože pacientovi přirozeně hrozí sepse a další závažné komplikace. Včasné provedení snižuje riziko vysoké amputace o 8–14 %.

Léčbu také často komplikuje osteomyelitida (zánět kostních struktur včetně kostní dřeně) a díky ní je relaps infekce velmi častý. Její přítomnost se zjišťuje prezencí tří z těchto pěti příznaků:

 • flegmóna
 • kost na spodní straně defektu
 • pozitivní bakteriologický nález z hlubokých tkání
 • radiologické nebo sonografické známky osteomyelitidy
 • histologický nález

Při volbě ATB se řídíme závažností infekce, předchozí ATB terapií, přítomností osteomyelitidy a předchozím kultivačním nálezem. U nejtěžších stavů s osteomyelitidou se může doba užívání protáhnout na 3 měsíce až půl roku.

Ekonomické hledisko předcházení infekcím

Doktorka Fejfarová na závěr zmínila i nespornou ekonomickou nákladnost léčby infekce diabetického pacienta:

„Předcházení infekce u diabetiků má nejenom dopad na jejich nižší úmrtnost, ale má též významné ekonomické dopady. Léčba diabetika s infekcí nohy je až dvakrát dražší kvůli dlouhodobému užívání antibiotik a častým návštěvám lékaře. Stav takového pacienta má i významné socioekonomické dopady, protože po amputaci končetiny se pacient stává invalidním. Předcházet vážnější infekci u diabetiků je tedy velmi důležité.“

Může vás také zajímat

konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…
ipad
21. 4. 2016
Na letošním kongresu pro léčbu ran v Pardubicích představila společnost HARTMANN – RICO nový…