Hydrokoloidní krycí materiály obsahují hydrofilní koloidní částice, jako je například pektin, karboxymetylce­lulóza nebo želatina. Pomalu absorbují tekutinu z rány a mění se v gelovitou hmotu. Je však důležité připomenout, že jsou nepropustné pro kyslík a vodu a stejně tak i bakterie.

Poskytují proto vynikající ochranu proti infekci a tepelnou izolaci, která pomáhá udržovat spodinu rány při konstantní teplotě. Kvůli svým specifickým vlastnostem však hydrokoloidy není možné použít ve všech případech, jejich kontraindikace shrnuje odborný článek na woundeducator­s.com.

Hydrokoloidy se nejčastěji používají k léčbě dekubitů

Je však možné aplikovat je také na granulující rány, povrchové rány nebo rány zasahující do hlubších vrstev kůže, nekrotické ránymenší popáleniny, žilní bércové vředy, silně exsudující rány (hydrokoloidní pasty lze použít k vyplnění hlubokých dutin). U některých ran je však použití hydrokoloidního krytí kontraindikováno, platí to zejména o následujících případech:

 Rány intenzivně produkující tekutinu nebo aktivně krvácející rány – hydrokoloidy totiž tekutinu z rány absorbují pomalu, a tak by neměly být používány na rány, které produkují tekutiny (jako je například krev) velmi rychle.

 Infikované rány – ačkoli hydrokoloidy pomáhají zabránit vzniku infekce, neměly by být používány na rány, které již jsou infikovány, a to z důvodu jejich okluzivního charakteru.

•    Pacienti se sníženou imunitou –  pod hydrokoloidním krytím se častěji vyskytují anaerobní infekce, protože anaerobní bakterie nejsou závislé na kyslíku. Tyto materiály by měly být používány se zvýšenou opatrností u imunokompro­mitovaných pacientů kvůli možnosti výskytu „tiché“ infekce.

•    Hypergranulace – hydrokoloidy jsou spojeny s tvorbou granulační tkáně, a proto by měly být z rány odstraněny při jakýchkoliv projevech hypergranulace.

•    Suché rány – díky jejich výjimečné schopnosti absorbovat velké množství tekutiny by se hydrokoloidy neměly používat u relativně suchých ran nebo ran, které jen minimálně exsudují, protože může dojít k vysušování lůžka rány. Není také vhodné je používat na rány, v nichž jsou odhalené šlachy nebo jiné struktury.

•    Špatná integrita kůže – hydrokoloidní krytí jsou silně přilnavá a měla by se proto používat pouze u pacientů, u nichž je kůže v okolí rány neporušená.

Zdroj:
http://woundeducators.com/…-dressings2/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…