V květnu se ve španělském Madridu konala již 24. konference Evropské asociace pro léčbu ran (EWMA). Hlavními letošními tématy byla Inovace, know-how a technologie v péči o rány. Témata odráží zejména aktuální stav – a to technologickou a organizační potřebu vysoce kvalitních služeb s omezenými zdroji dostupnými v péči o rány. Systémy zdravotní péče v celé Evropě musí řešit problémy se stárnutím populace, stále více lidí žije s nejrůznějšími chronickými chorobami, i proto roste poptávka po optimalizaci péče o rány s pomocí inovativních postupů a praxe. Mezi diskutovanými tématy rezonovalo především efektivní využití stávajících technologií s důrazem na poznatky medicíny založené na kazuistikách nebo vývoj nových technologií k prevenci a léčbě ranné infekce.

Léčba ranné infekce – antibiotika se odsouvají na druhou kolej

Tvorba biofilmu je jedním z hlavních důvodů, proč selhává lokální i celkové antimikrobiální terapie ran. Odborníci se shodují, že nejlepší výsledky v boji s infekcí představují inovované lokální postupy léčby. Dříve hojně používaná antibiotika nemají téměř žádný nebo minimální efekt. Na základě zveřejněných kazuistik a studií z různých oborů lze říci, že největší úspěch při léčbě sklízí moderní antiseptika se širokým spektrem účinku. Kromě larvální terapie tak přichází na řadu hlavně terapie podtlaková, která je účinná zejména v kombinaci s pravidelným proplachováním rány. Na snížení výskytu ranné infekce mají vliv i vcelku jednoduchá preventivní opatření, jako je například správné mytí rukou a používání rukavic při ošetřování ran, která pomáhají snížit výskyt zejména nozokomiálních nákaz.

Ambulantní podtlaková terapie

Terapie ran kontrolovaným podtlakem prošla v posledních několika letech velkým vývojem. Na konferenci několikrát zaznělo, že kromě spoléhání se na účinnost podtlakové terapie je důležité dbát zejména na pravidelnou kontrolu a péči o spodinu rány. Pozitivním výhledem je částečný přesun podtlakové terapie do roviny ambulantního ošetření, jako je tomu například v USA, Itálii nebo Velké Británii. V těchto státech centralizují péči o pacienty do specializovaných center, kam k výměnám NPWT systémů pravidelně dojíždění z domova. Problematická je v tomto případě legislativa v ČR. Momentálně totiž není možné používat podtlakovou terapii v domácím prostředí, která ještě stále není hrazena z prostředků zdravotního pojištění.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…