Účinná první pomoc a počáteční léčba při vzniku popálenin může omezit poškození tkáně a významně ovlivnit dlouhodobé zdravotní výsledky pacienta.

První pomoc je možné definovat jako posouzení zranění a intervence, které mohou být prováděny přítomnými osobami nebo přímo pacientem s minimálním vybavením ještě před příjezdem odborné lékařské pomoci. Každý takový zásah první pomoci by proto měl být jednoduchý, účinný a všeobecně přístupný a neměl by ztěžovat pozdější hodnocení rány a její léčbu.

Včasné použití studené vody je podle odborného článku na www.wounds-uk.com jedním z nejdůležitějších kroků, který snižuje závažnost popáleniny a naopak podporuje její hojení.

Popáleniny chladit nejlépe tekoucí vodou

Okamžité chlazení tepelných popálenin vlažnou tekoucí vodou o teplotě 2–15 ºC odnímá teplo, výrazně zlepšuje rychlost reepitelizace a zabraňuje progresi, která se vyskytuje u neléčených popálenin v prvních 24 hodinách po úrazu. Zchlazení rány přeruší negativní vývoj popáleniny tím, že brání koagulaci a zánětu, snižuje otok a hloubku poranění, poskytuje úlevu od bolesti a čistí ránu. Podle odborníků navíc chlazení rány čistou tekoucí vlažnou vodou podporuje hojení a snižuje míru infekce přinejmenším stejně účinné jako použití fyziologického roztoku.

Chladit ránu, zahřívat pacienta

I přesto, že chlazení popáleniny má nesporně pozitivní vliv na stav rány, existuje zde i riziko podchlazení. Obzvláště citliví jsou velmi mladí a velmi staří jedinci, protože mají tenčí dermis. Aplikace ledu nebo studené vody může vést ke vzniku omrzlin, vasokonstrikci a negativnímu vývoji popáleniny. Pokud pacient jeví známky hypotermie, chlazení by mělo být zastaveno a mělo by dojít k podpoře normotermie.

Je známo, že pacienti s popáleninami ztrácejí teplo z neepitelizovaných oblastí kůže v důsledku odpařování. Patofyziologie popáleniny znemožňuje schopnost těla adekvátně zvýšit teplotu. Výsledná hypotermie podporuje výskyt infekce, zpomaluje hojení a zvyšuje nemocnost a úmrtnosti u těchto pacientů. Je proto důležité včas přijmout opatření proti rozvoji hypotermie a dodržovat zásadu „ochlazovat popáleniny, zahřívat pacienta“.

Zdroj:
http://www.wounds-uk.com/…nt_11598.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…