V jedné z přednášek VI. Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie, který se konal v říjnu loňského roku v Brně, jsme se dozvěděli více o léčbě bolesti. Ta je podle přednášejícího doktora Marka Hakla nedílnou součástí léčby u všech velkých ran. Shrnutí klíčových bodů jeho prezentace najdete v naší reportáži.

Původně měla o bolesti přednášet paní primářka Haklová z Oddělení léčby bolesti ve Fakultní nemocnici v Brně. Protože onemocněla, přišel ji zastoupit její manžel MUDr. Marek Hakl, PhD., který působí na Anesteziologicko-resuscitační klinice ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a rovněž se na léčbu bolesti specializuje. Přednáška tak neztratila nic ze své odbornosti a zajímavosti.

Bolest je subjektivní pocit pacienta

„Bolest je to, co člověk cítí, když říká, že ho něco bolí.“ Tato jednoduchá definice je podle pana doktora prostě nezbytná, protože bolest nejde prohlédnout, sáhnout na ni, nebo ji zjistit z krve. Můžeme sledovat jenom její příčiny, které ale nemusí být vždy přítomné. Bolest totiž nemá fyziologickou příčinu vždycky - někdy může mít i psychologický původ.

Úplné zbavení pacienta bolesti je sice ideálním cílovým stavem, bohužel jenom zřídkakdy reálným. „Většinou se spokojíme s výsledkem, když dostaneme bolest na únosnou míru, a pacient se může vrátit k původnímu životnímu stylu.“ Naopak, dosáhnutí menší bolestivosti nemůže jít cestou potenciálního závažného poškození organismu a silných nežádoucích účinků.

Léčba bolesti analgetiky a možná závislost

Bolest se léčí analgetiky, které se nasazují podle síly jejich účinku. Analgetika různých druhů se mezi sebou kombinují tak, aby byla dosažena co nejlepší účinnost a bolest se snížila na únosnou míru. Velmi účinnou kombinací je spojení opioidních a neopioidních analgetik. S výběrem správných farmak pomáhají lékařům právě odborníci na léčbu bolesti a jejich dohled je obecně považován za velmi přínosný.

V průběhu přednášky v divácích dřímala otázka závislosti pacientů, zejména s ohledem na přítomnost opiátů. Doktor Hakl ale jejich obavy vyvrátil: „Každý pacient, který užívá dlouhodobě opiáty, je přirozeně fyzicky závislý, ovšem to neznamená, že se z něho stává narkoman. Chybí u něj psychologická závislost. Při vysazení opiátů přichází abstinenční příznaky, ale po jejich odeznění pacienti nemají tendenci se k užívání opiátů vracet, a to právě z důvodu chybějící psychologické závislosti.“

Léčení bolesti je důležitá kapitola v léčbě rány

Neléčená chronická a dlouhodobá bolest má pro společnost závažné důsledky. Nemocný se dostává do uzavřeného kruhu sociální izolace, jelikož bolest mu brání v dobré náladě a vlídnosti, a ztrácí tak sociální vazby. Zhoršuje se i jeho finanční situace, protože jeho zařazení do pracovního procesu není možné. Léčba bolesti je proto klíčovou složkou léčby ran.

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…