Otázkou, zda jsou antibiotika a antiseptika při hojení venózních bércových vředů účinnější než obvyklá péče, se zabýval přehled studií publikovaný v Cochrane Library. Hlavní otázka, na kterou měl přehled odpovědět, byla: „Jaký vliv na hojení bércových vředů má aplikace systémových antibiotik, topických antibiotik a antiseptik?“

Jelikož se chronické bércové vředy hojí velmi pomalu, jsou perfektním prostředím pro množení různých bakterií. V důsledku přítomnosti infekce v bércových vředech se již tak pomalé hojení ještě prodlužuje, což má negativní vliv nejen na komfort pacienta, ale také na množství ošetřovatelských zákroků.

Obvyklá terapie bércových vředů zahrnuje systémová a topická antibiotika společně s krytím, které absorbuje exsudát. Terapie bývá doplněna o kompresivní bandáže, jejichž pozitivní vliv na hojení bércových vředů již byl prokázán.

Doporučení pro terapii bércových vředů uvádějí, že u chronických ran by neměla být zmiňovaná antibiotika rutinně využívána kvůli rozvoji bakteriálních kmenů rezistentních vůči antibiotikům. Antibiotika by se proto měla nasazovat až při terapii klinických infekcí.

Publikovaný přehled zahrnoval celkem pětadvacet prospektivních randomizovaných studií, jejichž účastníci trpěli bércovými vředy venózní etiologie. Studie se zabývaly primární aplikací topických nebo systémových antibiotik nebo antiseptik při terapii venózních bércových vředů. Klinické studie, které se zaměřovaly na přípravky se stříbrem nebo na bázi medu, byly vyloučeny.

Výsledky zkoumání

Pětina zařazených studií se zabývala vlivem systémových antibiotik, ostatní pak hodnotily topické přípravky. V případě systémových antibiotik byl jediný statisticky významný rozdíl zjištěn ve srovnání levamisolu a placeba. Nicméně u této studie (podobně jako u ostatních věnovaných systémovým antibiotikům) mohly být výsledky náhodné, neboť rozsah studie byl velmi omezený.

V případě topických přípravků se jako nejúčinnější ukázal kadexomer jódu, který přinesl větší počet zhojených vředů ve srovnání se standardní péčí. Při nasazení intenzivního režimu léčby s každodenní výměnou krytí byl zaznamenán statisticky významný výsledek ve prospěch kadexomeru jódu v kombinaci s kompresivní terapií.

Výstupem přehledu studií je fakt, že dosud nejsou dostupné žádné studie, které by podpořily rutinní podávání systémových antibiotik pro podporu hojení bércových vředů. Naopak existují studie, které podporují aplikaci kadexomeru jódu, avšak potvrzení účinnosti topických léků při hojení bércových vředů vyžaduje další výzkum.

Zdroj:

http://summaries.cochrane.org/…s-leg-ulcers

http://www.nursingtimes.net/…9783.article

http://www.nursingtimes.net/…ch-ulcer.pdf

http://www.florence.cz/…covych-vredu

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…