Na letošním ročníku celostátního kongresu na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“ vystoupil také MUDr. Ivo Bureš. Primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice seznámil publikum s novou možností v léčbě chronické rány. Jde o použití tzv. zdokonalené, vyspělé nebo také pokročilé keramiky.

Zatímco tradiční keramika pochází z čistě přírodních zdrojů, u vyspělé keramiky se vychází z chemicky čistých práškových surovin. Právě řízená mikrostruktura pokročilé keramiky nabízí výhodnější fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti, než jakými disponuje keramika tradiční.

Jednou z aplikací pokročilé keramiky je biokeramika, kterou ve zdravotnictví využíváme na kostní náhrady nebo jako prostředek pro podporu hojení ran. V oblasti krytí ran jsou keramické materiály používány ze tří hlavních důvodů:

  1. mají hemostatický účinek
  2. mají bakteriostatický a v některých případech i baktericidní účinek
  3. keramika je schopna vytvářet fyziologicky výhodné prostředí pro hojení ran

Česká novinka WoundEx

Primář Bureš dále vzpomenul, že v oblasti biokeramického krytí lze na našem trhu vybírat ze dvou produktů – již dříve známého Cerdaku a české novinky WoundEx. S druhým jmenovaným měl přednášející možnost osobně pracovat, proto se dále věnoval jeho praktickým aspektům a kazuistikám.

WoundEx je vytvořen ze zeolitu a ve své struktuře obsahuje navíc kationty jódu. Zeolito-jodový komplex WoundExu prokázal následující účinky:

  • Působí jako hemostatikum s podporou uzavírání rány.
  • Je velmi účinný jako prostředek pro fyzikální a antiseptické čištění rány.
  • Absorbuje molekuly vody z krve, čímž zastavuje krvácení.
  • Silné povrchové napětí komplexu stimuluje tvorbu kapilár a granulační tkáně.

Zkušenosti z praxe

Na konkrétních kazuistikách jsme mohli vidět, jak efektivně podporuje vyspělá keramika hojení ran. Již po několika dnech byla u většiny pacientů zaznamenána dobrá reakce, granulace a výrazně čistší spodina. Pravidelné stěry také prokázaly, že je pokročilá keramika účinná zejména na grampozitivní bakterie, efekt se ale projevil i u bakterií gramnegativních.

Použití pokročilé keramiky je vhodné zejména u defektů secernujících méně, středně až vysoce. S velmi dobrým efektem ji lze ale použít i u infekčních ran. Jednou ze zásadních výhod WoundExu je jeho cena, která je nižší než u jiných používaných metod léčby ran (např. uhlí, algináty).

Na závěr primář Bureš shrnul: „Pokročilá keramika je v oblasti hojení ran vysoce perspektivním materiálem, který si díky jednoduchosti své aplikace a výměny může získat velkou oblibu. Sami jsme byli překvapení, co tato nová metoda léčby dokáže.“

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…