kongres

Na letošním ročníku celostátního kongresu na téma „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů“ vystoupil také MUDr. Ivo Bureš. Primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice seznámil publikum s novou možností v léčbě chronické rány. Jde o použití tzv. zdokonalené, vyspělé nebo také pokročilé keramiky.

Zatímco tradiční keramika pochází z čistě přírodních zdrojů, u vyspělé keramiky se vychází z chemicky čistých práškových surovin. Právě řízená mikrostruktura pokročilé keramiky nabízí výhodnější fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti, než jakými disponuje keramika tradiční.

Jednou z aplikací pokročilé keramiky je biokeramika, kterou ve zdravotnictví využíváme na kostní náhrady nebo jako prostředek pro podporu hojení ran. V oblasti krytí ran jsou keramické materiály používány ze tří hlavních důvodů:

  1. mají hemostatický účinek
  2. mají bakteriostatický a v některých případech i baktericidní účinek
  3. keramika je schopna vytvářet fyziologicky výhodné prostředí pro hojení ran

Česká novinka WoundEx

Primář Bureš dále vzpomenul, že v oblasti biokeramického krytí lze na našem trhu vybírat ze dvou produktů – již dříve známého Cerdaku a české novinky WoundEx. S druhým jmenovaným měl přednášející možnost osobně pracovat, proto se dále věnoval jeho praktickým aspektům a kazuistikám.

WoundEx je vytvořen ze zeolitu a ve své struktuře obsahuje navíc kationty jódu. Zeolito-jodový komplex WoundExu prokázal následující účinky:

  • Působí jako hemostatikum s podporou uzavírání rány.
  • Je velmi účinný jako prostředek pro fyzikální a antiseptické čištění rány.
  • Absorbuje molekuly vody z krve, čímž zastavuje krvácení.
  • Silné povrchové napětí komplexu stimuluje tvorbu kapilár a granulační tkáně.

Zkušenosti z praxe

Na konkrétních kazuistikách jsme mohli vidět, jak efektivně podporuje vyspělá keramika hojení ran. Již po několika dnech byla u většiny pacientů zaznamenána dobrá reakce, granulace a výrazně čistší spodina. Pravidelné stěry také prokázaly, že je pokročilá keramika účinná zejména na grampozitivní bakterie, efekt se ale projevil i u bakterií gramnegativních.

Použití pokročilé keramiky je vhodné zejména u defektů secernujících méně, středně až vysoce. S velmi dobrým efektem ji lze ale použít i u infekčních ran. Jednou ze zásadních výhod WoundExu je jeho cena, která je nižší než u jiných používaných metod léčby ran (např. uhlí, algináty).

Na závěr primář Bureš shrnul: „Pokročilá keramika je v oblasti hojení ran vysoce perspektivním materiálem, který si díky jednoduchosti své aplikace a výměny může získat velkou oblibu. Sami jsme byli překvapení, co tato nová metoda léčby dokáže.“

Může vás také zajímat

Lékaři specializovaní na léčbu ran na jednom místě
29. 7. 2019
Jak řešit infekci v třísle? Aplikace NPWT u dětských pacientů? A jakým způsobem si poradit s…
konference
4. 8. 2016
Lokální léčba je důležitou součástí komplexní terapie syndromu diabetické nohy. Jednou z…
konference
17. 5. 2016
Častým tématem na letošní konferenci o léčbě ran v Pardubicích byly chronické rány a biofilm.…