nohy

Jako první zkontrolujte lůžko rány

Komplikace objevující se na spodině rány se mohou rozšířit i na okraje a okolní tkáň. Při hodnocení je třeba zaměřit se na typ tkáně – nekrotická, rozbředlá, granulující, epitelizující, exsudát – množství, typ a infekci – lokální nebo systémová. Vždy je důležité kontrolovat známky granulace, zatímco se snažíme odstranit odumřelou tkáň, regulovat hladinu exsudátu a snižovat biologickou zátěž v ráně.

Okraje rány by měly být vlhké

V průběhu hojení migrují epitelové buňky přes lůžko rány a pokrývají povrch rány (epitelizace). Aby byla umožněna migrace, okraje rány musí být vlhké, neporušené a spojené se spodinou rány. Posouzení okrajů rány může poskytnout informace o etiologii rány a efektivitě léčebného postupu.

U okrajů rány sledujeme zejména případnou maceraci, dehydrataci, poddolování či existenci navalitých okrajů. Hojení podpoříme omezením mrtvého prostoru při poddolování, debridementem ztluštělých nebo navalitých okrajů a lepší regulací exsudátu pro minimalizaci rizika macerace.

Kůže v okolí rány a množství exsudátu

Problémy s kůží v okolí rány bývají časté a mohou zpomalit hojení, způsobit bolest, diskomfort, způsobit zvětšení rány a nepříznivě ovlivnit kvalitu života pacienta. Klíčovým rizikovým faktorem je množství exsudátu. Vyšší vlhkost snižuje bariérovou funkci kůže a zvyšuje riziko poškození kůže a macerace. To může způsobit větší náchylnost pacientů k rozvoji kontaktní dermatitidy.

Erytém a otok mohou také znamenat infekci. V okolí rány si všímáme zejména existence macerace, oděrek, suché kůže, hyperkeratózy a tvorby kalusu či ekzému. Nezbytná je rehydratace suché kůže a potlačení exsudátu / vlhkosti, aby se minimalizovalo potenciální riziko poškození okolní tkáně.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…d-assessment

Stránky www.woundsinternational.com představují moderní jednoduchý nástroj pro hodnocení rány.

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…