nohy

Jako první zkontrolujte lůžko rány

Komplikace objevující se na spodině rány se mohou rozšířit i na okraje a okolní tkáň. Při hodnocení je třeba zaměřit se na typ tkáně – nekrotická, rozbředlá, granulující, epitelizující, exsudát – množství, typ a infekci – lokální nebo systémová. Vždy je důležité kontrolovat známky granulace, zatímco se snažíme odstranit odumřelou tkáň, regulovat hladinu exsudátu a snižovat biologickou zátěž v ráně.

Okraje rány by měly být vlhké

V průběhu hojení migrují epitelové buňky přes lůžko rány a pokrývají povrch rány (epitelizace). Aby byla umožněna migrace, okraje rány musí být vlhké, neporušené a spojené se spodinou rány. Posouzení okrajů rány může poskytnout informace o etiologii rány a efektivitě léčebného postupu.

U okrajů rány sledujeme zejména případnou maceraci, dehydrataci, poddolování či existenci navalitých okrajů. Hojení podpoříme omezením mrtvého prostoru při poddolování, debridementem ztluštělých nebo navalitých okrajů a lepší regulací exsudátu pro minimalizaci rizika macerace.

Kůže v okolí rány a množství exsudátu

Problémy s kůží v okolí rány bývají časté a mohou zpomalit hojení, způsobit bolest, diskomfort, způsobit zvětšení rány a nepříznivě ovlivnit kvalitu života pacienta. Klíčovým rizikovým faktorem je množství exsudátu. Vyšší vlhkost snižuje bariérovou funkci kůže a zvyšuje riziko poškození kůže a macerace. To může způsobit větší náchylnost pacientů k rozvoji kontaktní dermatitidy.

Erytém a otok mohou také znamenat infekci. V okolí rány si všímáme zejména existence macerace, oděrek, suché kůže, hyperkeratózy a tvorby kalusu či ekzému. Nezbytná je rehydratace suché kůže a potlačení exsudátu / vlhkosti, aby se minimalizovalo potenciální riziko poškození okolní tkáně.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…d-assessment

Stránky www.woundsinternational.com představují moderní jednoduchý nástroj pro hodnocení rány.

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…