3 minuty

„Nedávno jsme aplikovali podtlakovou terapii na rozsáhlou ránu v oblasti krku s obnaženým mediastinem. U pětapadesátiletého pacienta s tumorem proximálního jícnu došlo po onkologické terapii k nekróze nádorových hmot,“ popsala z Krajské nemocnice Liberec MUDr. Lucie Brzulová. Jelikož pacient včas nenavštívil lékaře k ošetření, byl akutně přijat k hospitalizaci v septickém stavu s velmi závažným nálezem nekrózy na krku spolu s flegmonou přecházející na hrudník a pravou horní končetinu.

Podtlakové terapie na komplikovanou ránu v oblasti krku

Lékaři museli provést rozsáhlou nekrektomii ventrálně v oblasti krku a nad sternem, kde vznikl defekt v kůži o velikosti 20 x 15 cm. Abscesová ložiska vpravo v oblasti axily a po celé pravé paži byla vydatně prodrenována. Pacient byl z důvodu závažného stavu intubován a následně byla provedena tracheostomie. „Po vyčištění ran jsme se rozhodli pro aplikaci NPWT. Problém nastal v místě tracheostomické kanyly, která volně zela do prostoru, neobklopena tkání,“ upřesnila lékařka.

Byly použity produkty Vivano®Med. Bílá houba jako kontaktní šetrná vrstva do rány v krku, aby nebyly porušeny struktury mediastina při výměně podtlakové terapie. Dále Černá houba tvořící kontaktní vrstvu na ránu na hrudníku, která velmi dobře podpořila granulaci a uspíšila hojení + kolem tracheostomické kanyly, kde bylo možno na ni přímo lepit folii a fixovat tak houbu v ráně. Na Bílé houbě folie nedrží.

Využití kompletních sterilních setů Vivano®Med

Hlavním pomocníkem byl Gel Strip, díky kterému se podařilo oblepit a utěsnit oblast kolem tracheostomické kanyly. Dále byly využity dva terčíky a Y-spojka (Y-konektor) konkrétně pro zlepšení efektu podtlaku u ran v axile a na hrudníku. „Nejprve jsme vymodelovali a umístili bílou houbu do oblasti mediastina jako hlubší vrstvu, poté jsme aplikovali černou houbu a započali s lepením nastříhaných proužků Gel Stripu kolem kanyly. Z kůže na krku jsme překládáním jednotlivých proužků překlenuli proximální část defektu ke kanyle. Jednotlivé proužky byly přes sebe lepeny jako tašky na střeše,“ uvedla lékařka.

Variabilní možnosti aplikace Gel Stripu zabrání slepení

Lékaři se obávali slepení Gel Stripu, pokud by bylo použito jednoho širokého pruhu místo snadněji lepitelných centimetrových. Ze stran oblepili kanylu a plynule přecházeli k dolnímu polu rány, kde již byla černá houba. Celková plocha zalepená Gel Stripem jako překlenovacím materiálem byla cca 12 x 8 cm. Tato plocha, ve středu s kanylou, byla postupně zalepena nastříhanými (cca 5 cm širokými) pruhy folie, zároveň byla propojena s ránou nad sternem a pomocí Y spojky ještě s ránou v pravé axile. Zde již byla aplikace černé houby a folie zcela bez obtíží.

Pro výsledné utěsnění byla ještě kolem kanyly použita stomická pasta a motýlek sloužící k fixaci byl sesunut těsně nad úroveň folie, aby se zamáčkl do pasty a utěsnil tak celou oblast.

Systém těsnil a efektivně odsával čtyři dny, poté byla indikována výměna. „Pacienta jsme z důvodu zlepšení stavu přeložili na standardní oddělení a pokračovali ještě jednou cyklem NPWT po převazu chirurga,“ zakončila lékařka. Nadále pak terapie pokračovala vlhkým hojením.

 • VivanoTec port, produkt firmy Hartmann
 • Černá pěna VivanoMed, produkt firmy Hartmann
 • VivanoMed gelové proužky od Hartmann
 • Bílá pěna VivanoMed, produkt firmy Hartmann
 • VivanoMed GelStrip produkt firmy Hartmann
 • Rána v oblasti krku
 • VivanoMed WhiteFoam produkt firmy Hartmann
 • Rána v oblasti krku
 • Rána v oblasti krku
 • Aplikace černé pěny
 • Aplikace černé pěny
 • Aplikace černé pěny
Velikost
Fakturační j.
Č. výrobku
Přepravní j.
Kód SÚKL
Úhrada
 
 
 
 
 
 
1
Podtlaková terapie