2 minuty

Debridement prováděný pomocí larvální terapie je stále častěji používán jako rychlá a efektivní metoda léčby chronických ran. Larvy mouchy Lucilia sericata používané k tomuto účelu produkují směs proteolytických a antimikrobiální látek, které napomáhají odstraňování odumřelých tkání a infekčního materiálu v ráně. Cílem studie prezentované na letošní konferenci EWMA v Madridu bylo zjistit a vyšetřit expresi proteáz v různých tkáních larvy během jejího vývoje.

Tři skupiny proteáz

Larvy v ráně vylučují směs proteolytických enzymů, které způsobují narušení nekrotické tkáně, která poté slouží jako zdroj potravy larev. Proteolytické štěpení nekrotické tkáně je prvním krokem obnovy tkáně. Dosud byly ve vylučovaných produktech larev identifikovány tři skupiny proteolytických enzymů – serinové proteázy, aspartylové proteázy ametaloproteinázy.

Identifikace nových proteáz

Autoři studie připravili cDNA knihovnu (kolekce klonů obsahujících cDNA/komplementární DNA) ze slinných žláz larev a použili bioinformační analýzu pro identifikaci slinných proteáz. In situ hybridizace (metoda molekulární cytogenetiky) byla použita k detekci a lokalizaciexprese identifikovaných proteáz v různých tkáních v průběhu vývoje larev. Za pomocí zmíněných metod byly identifikovány pravděpodobně nové serinové proteázy, metaloproteináza a signální proteáza.

Odhalena místa vylučovaní proteáz

Vědcům se taktéž podařilo určit místo exprese jednotlivých identifikovaných proteáz: serinová proteáza 1 – přední střevo a tělesný tuk; serinová proteáza 2 – slinné žlázy a Malpighiho trubice; serinová proteáza 3 – slinné žlázy a přední části středního střeva; prenyl metaloproteináza a signální proteáza – slinné žlázy a tělesný tuk. Byla zkoumána také exprese již dříve identifikované proteázy – chymotrypsinu a zjistilo se, že je produkován pouze v přední části středního střeva.
Výsledky studie tak dále přispívají k detekci nových účinných proteáz a objasnění lokalizace jejich exprese v průběhu vývoje larev L. sericata.

Zdroj:
http://ewma.org/…ts/2014.html
http://www.formatex.info/…745-1753.pdf 

1