1 minuta

Jedním z témat letošního osmnáctého ročníku byla také problematika infekcí spojených se zdravotní péčí, a tedy i infekcí v místě chirurgického výkonu.

Přednáška Kongres Pardubice

S přednáškou Prevence SSI – doporučená opatření a preventivní postupy vystoupila MUDr. Lucie Bareková, Ph.D., z Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice a Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ v Praze.

Představení jejích konkrétních zkušeností z oboru a doporučení preventivních opatření zaujalo celé široké publikum.

Tipy na léčbu podtlakovou terapií a ucelenou paletu produktů vlhkého hojení představila na stánku i v rámci několika workshopů společnost HARTMANN – RICO. Ta současně účastníky seznámila i s jednotkou NPWT Vivano.

Tématům workshopů se podrobně věnuje článek ZDE.

1
Kongres
Podtlaková terapie
Vlhké hojení