Je rychlý, nepoškozuje zdravé tkáně a netraumatizuje spodinu rány. Nekróza či odumřelé zbytky tkání jsou rozloženy enzymy. Ty jsou do rány dodávány, nejsou jí produkovány přímo.

Produkty založené na tomto typu debridementu jsou buď ve fomě hydrogelů, mastí nebo jako čistá enzymatická externa.