Rádi bychom vás upozornili na webovou stránku permafoam.har­tmann.cz, která se věnuje polyuretanovému krytí PermaFoam. Kromě odborných informací o tomto výrobku a polyuretanech obecně zde najdete i krátký test. Jeho vyplněním můžete prověřit své odborné znalosti a zároveň vyhrát malý dárek – antistresovou figurku.

Pěnová krytí na bázi polyuretanů jsou známá svojí efektivitou při léčbě neinfikovaných exsudujích ran. Speciálně strukturovaný pórovitý materiál výborně absorbuje nadbytek exsudátu. Inovace při vývoji tohoto krytí pak přinesly i řadu dalších vlastností. Patří mezi ně schopnost microdebridementu nebo nízká přilnavost k ráně. To znamená na jedné straně větší komfort pro pacienta i lékaře, na straně druhé menší ekonomickou náročnost léčby.

Víte už o polyuretanech všechno podstatné? Ověřte si to v našem testu na stránkách www.permafoam.hartmann.cz.

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…