krytí rány

Zajímavý tip pro zjednodušení výběru vhodného krycího materiálu je popisován na stránkách www.woundsource.comJednoduchý algoritmus se zaměřuje na 2 hlavní faktory výběru: druh krytí a hloubku rány. Cíle léčby by pak měly být do značné míry totožné u jakéhokoliv typu rány: příprava lůžka rány, optimalizace kontroly vlhkosti, kontrola biologické zátěže, sledování příznaků infekce a progrese hojení.

Volba krytí podle hloubky rány

  • Neporušená kůže – dekubity 1. stupně, podezření na postižení hlubších tkání: ochrana kožní bariéry, transparentní krytí, přípravky k ochraně kůže, odlehčení a ochrana postižených oblastí
  • Povrchové rány – puchýře, strupy, dekubity 2. stupně, poškození kůže související s vlhkostí:  hydrogelová krytí (příp. se stříbrem), kolagenová krytí (příp. se stříbrem), hydrokoloidy, gel s medem), jako sekundární krytí pak transparentní materiál, gáza nebo kompozitní krytí
  • Hluboké rány – dekubity 3. a 4. stupně, podezření na hlubokou ránu: kolagenová krytí, algináty (s vápníkem, stříbrem, medem), bakteriostatické pěny, gel s medem, jako sekundární krytí pak gáza, pěna, superabsorbent
  • Dekubity bez určení stupně – suchá a rozbředlá nekrotická tkáň: enzymatický debridement, hydrogel (příp. se stříbrem), algináty (s vápníkem, stříbrem, medem), gel s medem, jako sekundární krytí pak gáza, pěna, superabsorbent

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…-wound-depth

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…