kongres

Česká společnost pro léčbu rány pořádá ve dnech 24. až 25. ledna 2013 ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a s Pardubickou krajskou nemocnicí, a. s., XI. Celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma mezioborová péče při léčbě ran a kožních defektů. Záštitu nad kongresem převzali hejtman Pardubického kraje a rektor Univerzity Pardubice.

Kongres se koná tradičně v prostorách Pardubické univerzity. Přednášky i workshopy se snaží tematicky postihnout jak nejširší problematiku všech souvisejících oborů, tak i velmi specifické případy, které jsou podloženy klinickými studiemi.

Společnost HARTMANN – RICO pozvala pana Petera Schucka z Maďarska, který se bude věnovat tématu ekonomického hodnocení – finance v NPWT. O zkušenostech s čistícím krytím pak bude hovořit MUDr. Julia Stracenská z dermatologického centra v Mělníku. V obou případech bude přednáška v aule univerzity. Stánek společnosti HARTMANN – RICO najdete v prvním patře budovy, kde se zároveň můžete registrovat. Při registraci pak obdržíte DVD Kompresivní terapie od MUDr. Sabiny Švestkové.

 • čtvrtek 24. 1. 2013, 11:00–12:20 
  Ekonomické hodnocení – finance v NPWT; Peter Schuck, Hartmann Maďarsko
 • pátek 25. 1. 2013, 12:10–14:10 
  Čistící krytí v praxi dermatologa; MUDr. Julia Stracenská, Dermal centre, Mělník

V přilehlých učebnách pak mohou zájemci absolvovat tematické workshopy, mimo jiné na téma kompresivní terapie v léčbě chronických ran (workshop D) a ekonomické přínosy podtlakové terapie v praxi (workshop C) – přesný čas bude upřesněn na místě.

Podrobný program celého kongresu si můžete stáhnout zde.

Okruhy přednášek:

 • nové poznatky v problematice léčby ran
 • nové materiály
 • atypické postupy
 • infekce v ráně
 • onemocnění periferních cév jako etiologický faktor – chirurgické a konzervativní ře­šení
 • chronická žilní insuficience
 • dekubity
 • diabetická noha
 • popáleniny
 • faktory ovlivňující hojení ran

 

Může vás také zajímat

Team Hartmann - Rico na Dobroběhu
16. 9. 2019
Pro mnohé z nás je procházka, venčení psa nebo jízda na kole něco natolik obyčejného, že se…
soutěž
10. 12. 2015
V lednu 2016 pořádá Česká společnost pro léčbu rány ve spolupráci s Fakultou zdravotnických…
Hydroterapie
19. 1. 2015
Tradiční celostátní kongres s mezinárodní účastí se bude opět konat v prostorách Univerzity…