Exsudát hraje významnou úlohu při hojení rány. Zdá se, že za normálních podmínek podporuje hojení mnoha způsoby, včetně stimulace buněčné proliferace. Naopak u nehojících se chronických ran má exsudát pravděpodobně opačný efekt a obsahuje např. zvýšené hladiny zánětlivých mediátorů či aktivovaných matrixových metaloproteináz.

Při hodnocení rány je nezbytné posoudit také stav exsudátu, kromě jeho množství jsou významnými ukazateli také jeho barva, konzistence a zápach.

Význam barvy exsudátu

• Čirý, jantarový – serózní exsudát, který je často považován za „normální“, ale může být spojen s infekcí bakteriemi produkujícími fibrinolyzin (jako Staphylococcus aureus) nebo tekutinou z močové nebo lymfatické píštěle

• Kalný, mléčný nebo smetanový – může naznačovat přítomnost fibrinových vláken (tzv. fibrinózní exsudát vznikající jako reakce na zánět) nebo infekci (purulentní exsudát obsahující bílé krvinky a bakterie)

• Růžový nebo červený – důvodem zbarvení je přítomnost červených krvinek, indikuje poškození kapilár (sanguinózní neboli hemoragický exsudát)

• Zelený – může svědčit o bakteriální infekci, např. infekci Pseudomonas aeruginosa

• Žlutý nebo hnědý – může být způsobeno přítomností odumřelé tkáně nebo obsahem střevní nebo močové píštěle

• Šedý nebo modrý – může souviset s použitím krycích materiálů obsahujících stříbro

Význam konzistence exsudátu

• S vysokou viskozitou (hustý, někdy lepkavý) – svědčí o vysokém obsahu bílkovin z důvodu: infekce, zánětlivého procesu, nekrotického materiálu, střevní píštěle, zbytků z některých druhů obvazů nebo lokálních přípravků

• S nízkou viskozitou (řídký, tekutý) – svědčí o nízkém obsahu bílkovin, který může způsobit venózní nebo městnavá srdeční choroba, podvýživa, močové a lymfatické píštěle nebo píštěl z kloubní štěrbiny

Význam zápachu exsudátu

• Nepříjemný zápach – bývá způsoben bakteriálním růstem nebo infekcí, přítomností nekrotické tkáně, střevní či močovou píštělí; navíc některá krytí, např. hydrokoloidy mohou produkovat charakteristic­ký zápach

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…ntent_42.pdf

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…