Ultrazvuk je metodou fyzikální terapie v současnosti běžně používanou při hojení ran. Představuje mechanické vibrace, jejichž frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha (což je přibližně 20 kHz). Moderní ultrazvukové přístroje používané v klinické praxi většinou pracují s ultrazvukem o frekvenci 1 a 3 MHz a mohou využívat kontinuální nebo pulzní aplikaci.

Účinky ultrazvuku
Ultrazvuk se používá k cílenému ošetření jak hlubokých, tak i povrchových struktur. Hloubka průniku je závislá na frekvenci. Čím vyšší je frekvence ultrazvuku, tím nižší je penetrace signálu. Pro většinu kožních ran je proto výhodné použít frekvenci 3 MHz. 1 MHz je účinnější na hlubší struktury nebo na kůži v okolí rány. Terapeutický přínos mají jak tepelné, tak netepelné vlastnosti ultrazvuku. Generované teplo lze využít v remodelační fázi hojení ran na zlepšení stavu ran nebo jizev. Netepelné účinky ultrazvuku v současné době přitahují značný zájem odborníků, protože se zdá, že způsobují změny v permeabilitě buněčných membrán, a tím ovlivňují šíření buněčných metabolitů.

 

Přínosy ultrazvuku při hojení ran?

  • Zánětlivá fáze − ultrazvuk působí na degranulaci mastocytů, což má za následek uvolňování histaminu. Histamin a další chemické mediátory uvolňované ze žírných buněk hrají roli při hromadění neutrofilů a monocytů v místě poškození. Tyto a další mechanismy urychlují akutní zánětlivou fázi a podporují hojení.
  • Proliferační fáze − ultrazvuk působí na fibroblasty a stimuluje je k vylučování kolagenu. To může urychlit proces kontrakce rány a zvýšit pevnost v tahu hojící se tkáně. Pojivové tkáně se také budou lépe protahovat, jestliže na ně působí kombinace tepla a napětí. Kontinuální ultrazvuk o vyšší terapeutické intenzitě je účinným léčebným prostředkem zajišťující zahřátí hlubších tkání před jejich napínáním.

 

Indikace

Ultrazvuk je určen pro chronické i akutní rány, čisté i infikované rány, dekubity, rány způsobené žilní insuficiencí i chirurgické rány. Tato technika by neměla být používána u jednoduchých zranění nebo v případě osteomyelitidy, krvácení, těžké arteriální insuficience nebo akutní hluboké žilní trombózy.
I když se zdá, že ultrazvuk přináší řadu terapeutických výhod, hlavní důkazy na podporu jeho využití pochází většinou z laboratorních výsledků. Klinické údaje jsou prozatím poněkud omezené. Nicméně neoficiální zprávy již poskytují nadějné důkazy úspěšného použití u široké škály typů ran.

Zdroj:

http://www.wou­ndsource.com/blog/ul­trasound-wound-management

http://medica­ledu.com/ultras­nd.htm

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…