Ultrazvuk

Ultrazvuk je metodou fyzikální terapie v současnosti běžně používanou při hojení ran. Představuje mechanické vibrace, jejichž frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha (což je přibližně 20 kHz). Moderní ultrazvukové přístroje používané v klinické praxi většinou pracují s ultrazvukem o frekvenci 1 a 3 MHz a mohou využívat kontinuální nebo pulzní aplikaci.

Účinky ultrazvuku
Ultrazvuk se používá k cílenému ošetření jak hlubokých, tak i povrchových struktur. Hloubka průniku je závislá na frekvenci. Čím vyšší je frekvence ultrazvuku, tím nižší je penetrace signálu. Pro většinu kožních ran je proto výhodné použít frekvenci 3 MHz. 1 MHz je účinnější na hlubší struktury nebo na kůži v okolí rány. Terapeutický přínos mají jak tepelné, tak netepelné vlastnosti ultrazvuku. Generované teplo lze využít v remodelační fázi hojení ran na zlepšení stavu ran nebo jizev. Netepelné účinky ultrazvuku v současné době přitahují značný zájem odborníků, protože se zdá, že způsobují změny v permeabilitě buněčných membrán, a tím ovlivňují šíření buněčných metabolitů.

 

Přínosy ultrazvuku při hojení ran?

  • Zánětlivá fáze − ultrazvuk působí na degranulaci mastocytů, což má za následek uvolňování histaminu. Histamin a další chemické mediátory uvolňované ze žírných buněk hrají roli při hromadění neutrofilů a monocytů v místě poškození. Tyto a další mechanismy urychlují akutní zánětlivou fázi a podporují hojení.
  • Proliferační fáze − ultrazvuk působí na fibroblasty a stimuluje je k vylučování kolagenu. To může urychlit proces kontrakce rány a zvýšit pevnost v tahu hojící se tkáně. Pojivové tkáně se také budou lépe protahovat, jestliže na ně působí kombinace tepla a napětí. Kontinuální ultrazvuk o vyšší terapeutické intenzitě je účinným léčebným prostředkem zajišťující zahřátí hlubších tkání před jejich napínáním.

 

Indikace

Ultrazvuk je určen pro chronické i akutní rány, čisté i infikované rány, dekubity, rány způsobené žilní insuficiencí i chirurgické rány. Tato technika by neměla být používána u jednoduchých zranění nebo v případě osteomyelitidy, krvácení, těžké arteriální insuficience nebo akutní hluboké žilní trombózy.
I když se zdá, že ultrazvuk přináší řadu terapeutických výhod, hlavní důkazy na podporu jeho využití pochází většinou z laboratorních výsledků. Klinické údaje jsou prozatím poněkud omezené. Nicméně neoficiální zprávy již poskytují nadějné důkazy úspěšného použití u široké škály typů ran.

Zdroj:

http://www.wou­ndsource.com/blog/ul­trasound-wound-management

http://medica­ledu.com/ultras­nd.htm

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…