Minimalizujte vznik akutního stresu

Jedním z významných aspektů psychologie diabetu a zejména péče o rány je akutní stres pacienta, který zpravidla dosahuje nejvyššího stupně při převazech. Studie zahrnující více než 200 000 dospělých ukázala, že u lidí s diabetem je výskyt úzkosti o 20 % vyšší, než u těch, kteří diabetem netrpí. Zvýšená hladina vnímaného stresu také koreluje s nižší mírou fyzické aktivity a zvýšeným indexem tělesné hmotnosti (BMI).

Před vytvořením léčebného plánu je třeba pečlivě zvážit škodlivé chronické stresory a pokusit se minimalizovat klíčové faktory, které podněcují vznik akutního stresu. Je možné např. poskytnout pacientovi krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán péče, omezit bolestivost nebo názorně pacientovi v ambulanci předvést postupy při debridementu rány a při převazu.

Výzkumy naznačují existenci přímého vztahu mezi diagnózou diabetu a depresí

Pozoruhodné je, že až 28 % žen a 18 % mužů s diabetem a přibližně jeden ze tří pacientů s nekontrolovaným diabetem bez ohledu na pohlaví splňují kritéria pro klinickou depresi. Takový stav pak může negativně ovlivňovat péči pacienta o vlastní zdraví, což se promítá i do oblasti péče o rány. Při podezření na diagnózu deprese je možné použít jednoduché sebeposuzující škály. Pacienti splňující kritéria deprese pak mohou být odeslání k příslušnému specialistovi.

Pokles kognitivních funkcí

Výsledky některých studií naznačují, že to, co se může zdát jako nedodržování léčby, může souviset s kognitivními změnami spojenými s diabetem. Poukazují také na přímé spojení mezi poruchou glukózové tolerance u lidí s diabetem a zhoršením verbálního porozumění, dlouhodobé paměti a výskytem různých forem demence.

Vhodným řešením je zjednodušit pokyny pro pacienta, např. nabídnout jednoduchý seznam pokynů pro převazy anebo týdenní plán léčby zahrnující příští návštěvu lékaře. V nejtěžších případech je nutné poskytnout pacientovi domácí zdravotní péči.

Zdroj:

https://www.podiatrytoday.com/how-mental-health-can-affect-adherence-patients-diabetes

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…