Některé nehojící se rány lze často s úspěchem vyléčit právě kombinací několika vhodně zvolených terapeutických postupů. Workshop společnosti HARTMANN – RICO, který proběhl na 10. ročníku celostátního kongresu Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů v Pardubicích, se věnoval účinným terapeutickým kombinacím pro léčbu nehojících se ran, s důrazem na úlohu kompresivní a podtlakové terapie.

Kompresivní terapie u bércových vředů

S přednáškou a následnou praktickou demonstrací správně provedené kompresivní terapie u bércových vředů vystoupila lékařka Dermatovenero­logické kliniky LF MU a FN Brno MUDr. Sabina Švestková, Ph.D. Zdůraznila, že:

  • zevní komprese je důležitou a nedílnou součástí léčby bércových vředů
  • jde o metodu velmi účinnou, jednoduchou i ekonomicky dostupnou
  • důsledně používaná kompresivní terapie může zabránit nebo oddálit časté recidivy bércových vředů

Velkou pozornost je nutné věnovat technice bandáže a typu používaného obinadla či punčoch:

  • vhodná jsou krátkotažná obinadla se silným kompresivním účinkem a vysokým pracovním a nízkým klidovým tlakem
  • je nutné pečlivě přikládat jednotlivé otáčky a zvolit vhodnou šířku obinadla v závislosti na velikosti končetiny
  • pro změření kompresního účinku bandáže je možné použít speciální sondu (ideální je dosažení tlaku kolem 40 až 45 mm Hg)
  • na doléčení téměř zhojených vředů je možné aplikovat zinkoklihové obinadlo Varolast, které vyvolává silný tlak na hluboký žilní systém a zlepšuje tak průchodnost žil

Podtlakový systém Vivano v chirurgii a traumatologii

Další část workshopu byla věnována problematice podtlakové terapie s použitím systému Vivano v chirurgické a traumatologické praxi. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. z Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno objasnil možnosti jejího využití v traumatologii. Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z I. chirurgické kliniky LF MU a FN u svaté Anny v Brně pohovořila o úspěšném použití podtlakové terapie v léčbě tzv. otevřeného břicha (open abdomen) i u pacientů po torakotomii. Doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D. z Kardiochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové se potom zaměřil na využití podtlakové terapie v kardiochirur­gii, konkrétně v léčbě povrchových i hlubokých sternálních infekcí.

Podle přednášejících patří k hlavním přednostem systému Vivano zejména:

  • Zlepšení kvality života pacientů  – urychlení procesu hojení.
  • Ekonomický přínos – zkracuje dobu léčby, včetně hospitalizace, snižuje celkové náklady na léčbu pacienta, a tak i ekonomické zatížení zdravotnického zařízení.
  • Praktické a snadné ovládání přístroje – nízká hmotnost přístroje, snadné přenášení, sběrné kontejnery o různé velikosti, bezpečnostní signalizace při ucpání hadičky nebo snížení tlaku, možnost precizního nastavení, monitorování požadovaného podtlaku v ráně, inteligentní režim citlivé regulace tlaku, senzory tlaku přímo v ráně, které v případě ucpání hadičky a snížení tlaku spustí bezpečnostní signál.

„Během posledních pěti let se podtlaková terapie etablovala v léčbě chirurgického pacienta ve všech oborech, ať už to byla traumatologie, kardiochirurgie hrudní, cévní, břišní či všeobecná chirurgie. Při použití podtlakové terapie prokazatelně klesá morbidita i mortalita u závažně nemocných s infekčními komplikacemi v oblasti rány, což je jednoznačně prospěšné jak pro pacienta, tak ošetřující personál, ale v konečném důsledku pozitivně ovlivňuje i rozpočet zdravotnického zařízení,“ uzavřela celou diskuzi doc. Veverková.

Zdroj: http://www.tribune.cz/…icich-se-ran

Může vás také zajímat

studie
Výsledky rozsáhlé studie zkoumající rizikové faktory ulcerace a amputace u pacientů trpících…
HARTMANN
Společnost HARTMANN – RICO je, jako jeden z předních českých výrobců zdravotnických prostředků…
Sestra roku
28. února 2012 proběhlo v Praze na Žofíně každoroční ocenění vítězů soutěže Sestra roku,…