Společnost HARTMANN – RICO je, jako jeden z předních českých výrobců zdravotnických prostředků, velmi dobře známa nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Oblíbenými výrobky jsou zejména náplasti, teploměry, osobní tlakoměry nebo hygienické potřeby. Ve své téměř dvěstěleté historii však firma také výrazně zasáhla do vývoje v oblasti hojení ran či vybavení operačních sálů.

 

Trocha historie

Vše začalo v roce 1818, kdy Ludwig von Hartmann převzal krachující textilní továrnu v Heidenheimu, z níž brzy vybudoval jednu z nejlépe pros­perujících přádelen bavlny v Německu. Teprve však jeho syn Paul Hartmann se začal orientovat na průmyslovou výrobu obvazových materiálů a dal jméno původní mateřské firmě Paul HARTMANN AG. Položil tak základy společnosti vycházející z moderních technologií a pokroků v lékařství.

Na konci 19. století pak značka HARTMANN již expanduje na celosvětový trh.

Klíčové výrobky pro léčbu ran

K nejúspěšnějším výrobkům firmy HARTMANN minulého století se jistě řadí mastné krytí Branolind, které nepřilnulo k ráně a umožňovalo jeho bezbolestnou výměnu. Vysokou oblíbenost zaznamenal také kompresní polštářek pro praktické lékaře Pur-Zellin či inovativní skládaný kompres s okraji přeloženými dov­nitř, s vyšší absorpcí a maximální prodyšností.

Koncem 90. let se společnost orientuje na moderní metody vlhkého krytí, což jí vyneslo zasloužené místo mezi absolutní špičkou v tomto oboru.

Od chirurgie až po inkontinenci

K zásadním momentům v historii společnosti patří také vynález vlákna Telatrast, integrovaného
do kompresů používaných na operačních sálech. Bylo možné ho detekovat rentgenovým zá­řením, což umožnilo snadno ověřit, zda krytí nezůstalo po operaci v ráně. Dnešní sortiment pro operační sály zahrnuje širokou škálu jednorá­zového oblečeníroušek a chirurgických absorpčních ma­teriálů.

Oblíbené inkontinenční pomůcky MoliCare, MoliForm a MoliMed pak řadí společnost HARTMANN k nejúspěšnějším výrobcům produktů určených pro inkontinenční pacienty.

HARTMANN na českém trhu

Po pádu železné opony se značka HARTMANN objevuje také v České republice. Firma nákladně modernizuje bývalý podnik Rico Veverská Bítýška, jednoho z nej­významnějších producentů vaty a obvazového materiálu ve střední Evropě. Většinu svých produktů vyrábí přímo v České republice ve třech výrobních závodech – ve Veverské Bítýšce, Havlíčkově Brodě a Chvalkovicích. Úspěšně rozvíjí tři klíčové produktové oblasti: výrobky určené pro operační sálykrytí pro hojení ran inkontinenční pomůcky.

Hodnocení roku 2011

Na to, jak se společnosti HAR­TMANN – RICO vedlo v minulém roce, odpovídal přímo generální ředitel firmy Ing. Ľubomír Páleník.

Rok 2011 byl ekonomicky značně nestabilní. Jak se společnosti HARTMANN – RICO podnikalo v takových podmínkách?

Z hlediska čísel přinesl loňský rok do našeho hospodaření stagnaci. Z pohledu klíčových obchodních segmentů se firmě dařilo na českém trhu u produktů Infection Mana­gement, kam patří výrobky pro operační sály jako jednorázové o­perační krytí a oblečení, operační a vyšetřovací rukavice, dezinfekce apod. V případě výrobků pro ošetřování ran (Wound Management) a pro inkontinenci (In­continence Management) došlo k udržení obratů srovnatelných s loň­ským rokem.

Předchozí roky ale společnost vykazovala stabilní růst. Čím si vysvětlujete tuto změnu?

Popravdě, částečně jsme ji očekávali. Náš byznys je z velké části závislý na veřejných roz­počtech, a evropský trh je v důsledku krize několik let silně ovlivněn státními úspornými opat­řeními. A konkrétně v České republice je to ještě zesíleno nastu­pujícími reformami. Jsme si toho vědomi od začátku a dlouhodobě usilujeme o zvy­šování efektivity práce. Zároveň jsme loni na trh uvedli hned několik novinek. Ale tentokrát jsme tím již nedokázali kom­penzovat negativní dopady vnějších vli­vů.

Takže jste do nového roku vstoupil  s pesimizmem?

To určitě ne. Věřím, že z dlouhodobého hlediska jsme dobře připraveni. Segmentem, kde se nám nejlépe dařilo, jsou produkty pro kontrolu infekcí a vybavení operačních sálů. V nemocnicích se začíná prosazovat trend hledat úspory také v souvislosti s vnitřními pro­cesy. Například lepším řízením rizik infekcí, jejichž prevence a kontrola se může velmi pozitivně podepsat na snižování nákladů. My jsme na začátku roku 2011 do své struktury kompletně začlenili společnost BODE, čímž jsme získali nejkomplexněj­ší portfolio desinfekčních výrobků na trhu. Za svou výrobkovou řadu pro prevenci infekcí jsme dokonce od agentury Frost&Sullivan získali ocenění za inovativní přínos. Také jsme si nově zajistili vstup na trh stomických pomůcek – díky spojení s českým zastou­pením společnosti Ho­llister, která na tuzemském trhu působila jako distributor výrobků pro stomické pacienty značky Dansac.

Zmínil jste, že firma uvedla několik produktových novinek. Přiblížíte nám je?

Z produktů určených pro použití ve zdravotnických zařízeních bych jmenoval nový systém pro podtlakovou terapii Vivano, který se u odborné veřejnosti dočkal velmi dobrého přijetí.

Další loňskou novinkou je také naše nová sada jednorázových chi­rurgických nástrojů. Jako jediní na trhu je dodáváme jako celokovové řešení, takže svou kvalitou si nezadají s nástroji určenými pro opakované použití. Jsou ale hygieničtější a také ekologičtější s ohledem na výrobu.

HARTMANN – RICO je příkladem firmy, která se intenzivně věnuje aktivitám spojeným se společenskou odpovědností. Jak tomu bylo v loňském roce?

Zahájili jsme spolupráci s ob­čanským sdružením Debra ČR, které pomáhá pacientům trpícím vzácným nevyléčitelným kož­ním onemocněním E­pidermolysis bullosa congenita (EB), známým také jako nemoc motýlích křídel. Kromě finanční pomoci poskytujeme sdružení potřebné zdra­votnické prostředky a podílíme se také na realizaci jeho komunikačních kampaní, které mají za cíl seznámit veřejnost s tímto onemocněním.

V rámci dlouhodobé spolupráce s A­sociací poskytovatelů so­ciálních služeb jsme také loni v červnu odstartovali pro­jekt certifikace domovů pro seniory. Cílem projektu je nastavit určité kvalitativní stan­dardy v sociálních službách a potencionálním klientům těchto zařízení nabídnout nějaké objektivní měřítko kvality, které tu dosud chybělo.

Zdroj:

http://www.angis.cz/…r_clanek.php?…

Může vás také zajímat

studie
Výsledky rozsáhlé studie zkoumající rizikové faktory ulcerace a amputace u pacientů trpících…
Sestra roku
28. února 2012 proběhlo v Praze na Žofíně každoroční ocenění vítězů soutěže Sestra roku,…
Hartmann
Některé nehojící se rány lze často s úspěchem vyléčit právě kombinací několika vhodně…