Výsledky rozsáhlé studie zkoumající rizikové faktory ulcerace a amputace u pacientů trpících diabetickou nohou publikované v loňském čísle časopisu Endocrine ukazují, že syndromem diabetické nohy trpí častěji muži než ženy.

 

 

Cíl studie

Léčebné strategie pro pacienty s rizikem vzniku diabetické nohy jsou především preventivního charakteru. Stále však existuje nedostatek studií popisujících demografické údaje, klinické faktory a dopady této významné komplikace diabetu. Cílem uvedeného výzkumu bylo shromáždit epidemiologická data týkající se výskytu syndromu diabetické nohy a zjistit, zda existují snadno hodnotitelné proměnné, které jsou schopné předpovídat rozvoj diabetické nohy.

 

Zkoumaný vzorek pacientů

Retrospektivní studie se zúčastnilo 496 pacientů buď s rizikem vzniku diabetické nohy, nebo přímo s diagnostikovaným syndromem diabetické nohy. Pacienti byli hodnoceni na základě věku, pohlaví, typu a trvání diabetu, klasifikace rizika diabetické nohy a přítomnosti deformit, ulcerace a amputace.

Deformace se vyskytovaly u 45,9 % pacientů, vředy mělo 25,3 % pacientů a amputace musela být provedena u 12,9 % pacientů. Většina nemocných trpěla diabetickou neuropatií (92,9 %). Přibližně 30 % osob mělo neuroischemické příznaky a u 7,1 % pacientů byla diagnostikována pouze ischemická choroba. 62 % procent zúčastněných trpělo neuropatií bez známek arteriopatie.

 

Muži mají vyšší riziko

Ukázalo se, že mužské pohlaví je významným prediktorem jak pro vznik diabetických vředů, tak pro amputaci. Také neuroischemické příznaky předpovídaly pozdější riziko amputace. Prediktorem vzniku diabetické nohy byla kromě mužského pohlaví také přítomnost neuropatie. Kombinace neuropatie a periferního cévního onemocnění významně přispívá k riziku amputace u pacientů se syndromem diabetické nohy.

Podle autorů studie by zejména mužům, jejichž diagnóza je kombinací uvedených rizikových faktorů, měla být věnována zvláštní péče podiatrů, a to vzhledem k jejich potenciálně horšímu vývoji choroby.

 

Zdroj:

http://link.sprin­ger.com/article/10­.1007/s12020–012–9829–2?no-access=true

Může vás také zajímat

HARTMANN
Společnost HARTMANN – RICO je, jako jeden z předních českých výrobců zdravotnických prostředků…
Sestra roku
28. února 2012 proběhlo v Praze na Žofíně každoroční ocenění vítězů soutěže Sestra roku,…
Hartmann
Některé nehojící se rány lze často s úspěchem vyléčit právě kombinací několika vhodně…