Lékaři mají pro léčbu chronické rány k dispozici nepřeberné množství krytí, někdy tak může být velmi obtížné určit optimální materiál pro danou ránu v daném čase. Pro výběr správného krytí je zásadní znát mechanizmus účinku použitého materiálu. Nezbytné je také pochopit, že hojení ran je nepřetržitý proces, který vyžaduje časté přehodnocení rány a případnou změnu režimu krytí podle potřeby, aby byly splněny měnící se cíle při hojení rány. Uvedenou problematiku řeší také odborný článek na stránkách www.woundsinternational.com.

 

 

Co vzít v úvahu při výběru krytí?

  • Diagnóza − výběru musí předcházet důkladné posouzení stavu pacienta a rány jako klíčových faktorů pro volbu krytí. Existuje mnoho aspektů hodnocení, které jdou nad rámec čistě fyzického charakteru rány, např. diagnostika etiologie rány, komorbidity, výživa, okysličení atd.
  • Umístění rány − lokalizace rány na těle pacienta bude mít zásadní dopad na výběr primárního krytí. Podle umístění rány volíme metodu, která zajistí krycí materiál tak, že zůstane na svém místě na požadovanou dobu a ochrání kůži v okolí rány. Problémy nastávají např. u ran na trupu nebo v blízkosti kloubu. Zde je důležité posoudit pohyblivost pacienta.
  • Velikost rány −  určuje požadovanou velikost krytí, které musí adekvátně vyplnit a pokrýt povrch rány. Velikost rány může také přispět k rozhodování a stanovování cílů z hlediska nákladové efektivity. Rozsáhlá poranění znamenají další náklady a problémy. V těchto případech je možné použít např. podtlakovou terapii, dokud se rána nezmenší natolik, aby bylo možné zahájit další léčebný postup.
  • Exsudát − množství a typ exsudátu je základním hlediskem při výběru krytí. Materiál musí zabránit hromadění exsudátu na povrchu rány, který by se mohl stát ložiskem pro růst bakterií. Stejně tak je nutné zabránit úniku tekutiny a následné maceraci okolní kůže.
  • Typ tkáně − převažující typ tkáně na povrchu rány určuje, zda je nezbytná intervence nebo je pouze nutné udržovat celkové zdraví tkání. V případě, že převažuje nekrotická tkáň, provádí se debridement a poté se aplikuje krytí, které buď vytváří, nebo zlepšuje vlhké prostředí potřebné pro autolytický debridement. Pokud je rána čistá a v procesu granulace, pak stačí krytí, které udržuje aktuální vlhkost.
  • Kompatibilita s podpůrnými prostředky − při léčbě komplikovanější rány mohou být použity další terapeutické prostředky, jako je komprese nebo sádrový obvaz. Je proto nutné vzít v úvahu způsob účinku krytí, stejně jako četnost převazů, aby efektivně fungovalo spolu s podpůrnou terapií.
  • Mikrobiální znečištění − přítomnost nebo potenciální hrozbu bakteriální kontaminace je třeba zvážit při každé výměně krytí. Pravidelně lze ránu čistit fyziologickým roztokem. Použití antiseptických nebo antimikrobiálních prostředků může být opodstatněné zejména u kontaminovaných ran. Pro snížení bakteriální zátěže je v některých případech nutné použít antimikrobiál­ní krytí.
  • Zamezení bolesti a poranění při převazu − pohodlí pacienta při převazu je dalším důležitým faktorem pro výběr krytí. Řešením je používat kontaktní vrstvy nebo nepřilnavé materiály, např. na bázi silikonu. Také materiály pro vlhké hojení ran zmírňují bolestivost při péči o rány.

 

Zdroj:

http://www.wou­ndsinternatio­nal.com/practi­ce-development/how-to-top-tips-for-wound-dressing-selection

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…