hojení ran

Proliferační fáze hojení ran slouží k obnově poškozených oblastí uvnitř rány. Existují tři vzájemně se překrývající procesy proliferační fáze, které je nutné zohlednit při péči o rány: 1. granulace, 2. angiogeneze a kontrakce a 3. reepitelizace.

Granulace zahajuje obnovu poškozených oblastí rány a to tvorbou granulační tkáně

Tato tkáň obsahuje kolagen produkovaný fibroblasty a vytváří podpůrnou síť pojivové tkáně. Přítomna je také extracelulární gelovitá hmota vyplňující mezery mezi buňkami. Intersticiální tekutina pak obklopuje buňky a je zdrojem živin. V této fázi je vhodné použít kolagenová krytí, která mohou podpořit proces produkce kolagenu, a to zejména u pomalu se hojících ran. Tato krytí zvyšují pohyb fibroblastů, což vede k rychlejšímu hojení ran.

Angiogeneze je proces novotvorby cév v ráně

Díky kolagenu a extracelulární matrix vytvořených v průběhu granulace je nyní umožněna tvorba nových cév. Angiogeneze je vyvolána makrofágy, které také chránit buňky před infekcí. V této fázi je velmi důležitý dostatečný přísun kyslíku do rány. Kontrakce rány začíná v okamžiku, jakmile jsou obnoveny pojivové tkáně uvnitř rány a rána se může začít uzavírat. Některé fibroblasty se mění na kontraktilní myofibrobasty, které umožňují přiblížení okrajů rány. V této fázi je prospěšné zvolit prodyšné krytí, které umožní přístup kyslíku do rány. Důležité je zároveň ránu ochránit před případným dalším poškozením, podrážděním nebo nečistotami.

Reepitelizace je posledním krokem proliferační fáze hojení ran

Epiteliální buňky se dělí a migrují z okrajů do středu rány a stávají se základem pro vytvoření nové epidermální tkáně. V této fázi je důležité udržovat v ráně vlhké prostředí, které buňkám umožňuje snadněji se pohybovat po spodině rány. Hydrogelová krytí v této fázi udržují ránu hydratovanou, chránit ji před infekcí a podporují pohyb epiteliálních bu­něk.

Zdroj:
http://www.advancedtissue.com/…und-healing/

Může vás také zajímat

ARTMANN uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
pacient
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
kuze a nehty
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…