Existují tři vzájemně se překrývající procesy proliferační fáze, které je nutné zohlednit při péči o rány:

  1. granulace
  2. angiogeneze a kontrakce
  3. reepitelizace

Granulace zahajuje obnovu poškozených oblastí rány a to tvorbou granulační tkáně

Tato tkáň obsahuje kolagen produkovaný fibroblasty a vytváří podpůrnou síť pojivové tkáně. Přítomna je také extracelulární gelovitá hmota vyplňující mezery mezi buňkami. Intersticiální tekutina pak obklopuje buňky a je zdrojem živin. V této fázi je vhodné použít kolagenová krytí, která mohou podpořit proces produkce kolagenu, a to zejména u pomalu se hojících ran. Tato krytí zvyšují pohyb fibroblastů, což vede k rychlejšímu hojení ran.

Angiogeneze je proces novotvorby cév v ráně

Díky kolagenu a extracelulární matrix vytvořených v průběhu granulace je nyní umožněna tvorba nových cév. Angiogeneze je vyvolána makrofágy, které také chránit buňky před infekcí. V této fázi je velmi důležitý dostatečný přísun kyslíku do rány. Kontrakce rány začíná v okamžiku, jakmile jsou obnoveny pojivové tkáně uvnitř rány a rána se může začít uzavírat. Některé fibroblasty se mění na kontraktilní myofibrobasty, které umožňují přiblížení okrajů rány. V této fázi je prospěšné zvolit prodyšné krytí, které umožní přístup kyslíku do rány. Důležité je zároveň ránu ochránit před případným dalším poškozením, podrážděním nebo nečistotami.

Reepitelizace je posledním krokem proliferační fáze hojení ran

Epiteliální buňky se dělí a migrují z okrajů do středu rány a stávají se základem pro vytvoření nové epidermální tkáně. V této fázi je důležité udržovat v ráně vlhké prostředí, které buňkám umožňuje snadněji se pohybovat po spodině rány. Hydrogelová krytí v této fázi udržují ránu hydratovanou, chránit ji před infekcí a podporují pohyb epiteliálních bu­něk.

Zdroj:
http://www.advancedtissue.com/…und-healing/

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…