Aktivní tělesná hmota

ATH Představuje tukuprostou hmotu těla, která je metabolicky aktivní a transportuje bílkoviny do celého těla. Je nezbytná pro přežití, jelikož ji tvoří veškeré kosterní a hladké svalstvo a buňky imunitního systému. Zdraví dospělí ztrácejí mezi 3–8 % ATH během každé dekády života a po dosažení věku 70 let se ztráty ATH zvyšují až 15 % za deset let. Ztráta svalové hmoty neboli sarkopenie tedy úzce souvisí se vzrůstajícím věkem a urychluje ji nedostatek fyzické aktivity a špatná výživa.

Imobilita urychluje ztráty ATH

Dospělí jedinci, kteří prodělávající akutní příhodu (např. zápal plic nebo zlomeninu kyčle) a jsou z tohoto důvodu imobilní, ztrácí rychle svalovou hmotu a bez nutriční intervence jsou v ohrožení vzniku dekubitů. Studie ukazují, že i zdraví dospělí upoutaní na lůžko po dobu 28 dnů ztrácí 2 % aktivní hmoty dolních končetin, zdravé starší osoby pak vykazují ztrátu 10 % za pouhých 10 dní. Hospitalizovaní starší dospělí ztratili 15% ATH za pouhé 4 dny. Delší doba strávená na lůžku tedy podporuje ztrátu ATH bez ohledu na věk. V rámci stresové reakce těla na vznik rány se uvolňují zánětlivé mediátory, které urychlují ztrátu ATH a zrychlují metabolismu těla, čímž se zvyšují nároky na příjem bílkovin.

Načasování bílkovin ve stravě je klíčem k hojení ran

Vzhledem k tomu, že příjem proteinů ze stravy ovlivňuje syntézu svalových bílkovin, je zásadní si uvědomit jaké množství bílkovin je přínosné a jak by mělo být rozděleno v průběhu dne. Výzkum týkající se schopnosti potravin bohatých na bílkoviny stimulovat syntézu proteinů naznačuje, že 120 g porce masa zvýší syntézu proteinů o 50 %u mladých i starších dospělých. Jako ideální přístup pro podporu anabolického stavu se jeví konzumace 90 g bílkovin rozložených rovnoměrně do tří denních jídel.

Dospělý jedinec o váze 75 kg by tak měl přijmout 1,2 g bílkovin/kg /den, což odpovídá doporučenému příjmu pro hojení dekubitů. Jedincům, kteří mají stanoven příjem bílkovin vyšší než 90 g/den je vhodné podávat svačinu nebo druhou večeři s vysokým obsahem proteinů, aby se dosáhlo rovnoměrného rozložení bílkovin v průběhu dne. Vzhledem k tomu, že neumíme ukládat přebytek bílkovin pro pozdější potřebu, zdá se, že rovnoměrné rozložení bílkovin v průběhu 24 hodin je klíčové pro jejich maximální syntézu proteinů.

Zdroj:
https://www.woundsource.com/blog/dietary-protein-timing-key-preserving-lean-body-mass

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…