bilkoviny

Proces hojení ran vyžaduje zvýšený příjem energie, aby se zabránilo využívání bílkovin tělu vlastních jako zdroje energie a následnému snížení proteinových zásob potřebných pro syntézu bílkovin a hojení. Dostatečný příjem bílkovin je nezbytným předpokladem pro uchování aktivní tělesné hmoty (ATH), jejíž ztráty mohou mít negativní dopad na hojení ran.

Aktivní tělesná hmota

ATH Představuje tukuprostou hmotu těla, která je metabolicky aktivní a transportuje bílkoviny do celého těla. Je nezbytná pro přežití, jelikož ji tvoří veškeré kosterní a hladké svalstvo a buňky imunitního systému. Zdraví dospělí ztrácejí mezi 3–8 % ATH během každé dekády života a po dosažení věku 70 let se ztráty ATH zvyšují až 15 % za deset let. Ztráta svalové hmoty neboli sarkopenie tedy úzce souvisí se vzrůstajícím věkem a urychluje ji nedostatek fyzické aktivity a špatná výživa.

Imobilita urychluje ztráty ATH

Dospělí jedinci, kteří prodělávající akutní příhodu (např. zápal plic nebo zlomeninu kyčle) a jsou z tohoto důvodu imobilní, ztrácí rychle svalovou hmotu a bez nutriční intervence jsouv ohrožení vzniku dekubitů. Studie ukazují, že i zdraví dospělí upoutaní na lůžko po dobu 28 dnů ztrácí 2 % aktivní hmoty dolních končetin, zdravé starší osoby pak vykazují ztrátu 10 % za pouhých 10 dní. Hospitalizovaní starší dospělí ztratili 15% ATH za pouhé 4 dny. Delší doba strávená na lůžku tedy podporuje ztrátu ATH bez ohledu na věk. V rámci stresové reakce těla na vznik rány se uvolňují zánětlivé mediátory, které urychlují ztrátu ATH a zrychlují metabolismu těla, čímž se zvyšují nároky na příjem bílkovin.

Načasování bílkovin ve stravě je klíčem k hojení ran

Vzhledem k tomu, že příjem proteinů ze stravy ovlivňuje syntézu svalových bílkovin, je zásadní si uvědomit jaké množství bílkovin je přínosné a jak by mělo být rozděleno v průběhu dne. Výzkum týkající se schopnosti potravin bohatých na bílkoviny stimulovat syntézu proteinů naznačuje, že 120 g porce masa zvýší syntézu proteinů o 50 %u mladých i starších dospělých. Jako ideální přístup pro podporu anabolického stavu se jeví konzumace 90 g bílkovin rozložených rovnoměrně do tří denních jídel.

Dospělý jedinec o váze 75 kg by tak měl přijmout 1,2 g bílkovin/kg /den, což odpovídá doporučenému příjmu pro hojení dekubitů. Jedincům, kteří mají stanoven příjem bílkovin vyšší než 90 g/den je vhodné podávat svačinu nebo druhou večeři s vysokým obsahem proteinů, aby se dosáhlo rovnoměrného rozložení bílkovin v průběhu dne. Vzhledem k tomu, že neumíme ukládat přebytek bílkovin pro pozdější potřebu, zdá se, že rovnoměrné rozložení bílkovin v průběhu 24 hodin je klíčové pro jejich maximální syntézu proteinů.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…an-body-mass

Může vás také zajímat

ARTMANN uvádí na trh nový systém VivanoTec Pro®
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
pacient
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
kuze a nehty
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…