Podle http://emedicine.medscape.com může nebezpečí budoucí infekce, kromě povahy a rozsahu tepelného poškození, ovlivnit také druh a množství mikroorganismů, které kolonizují popáleninový defekt.

Běžné infekce popálenin

Mezi nejčastější patogeny infikující popáleninu patří zejména grampozitivní bakterie, jako je meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), a gramnegativní bakterie, jako je komplex Acinetobacter calcoaceticus baumannii, Pseudomonas aeruginosa a druhy Klebsiella.
Popáleniny bývají také běžně napadeny plísněmi. Tyto infekce jsou časté po užívání širokospektrých antibiotik. Nejčastější je Candida albicans, byly však také hlášeny nozokomiální rezistentní plísňové infekce (např. Candida krusei).
K faktorům, které napomáhají prevenci vzniku infekcí, patří zejména včasné odstranění eschary (popáleninového strupu), lokálně a profylakticky podávaná antibiotika a intenzivní protiinfekční opatření.

Dopad popálenin na imunitu

Popáleniny mění nejen vrozené imunitní vlastnosti kůže, ale i další složky imunitního systému. Aktivita T-lymfocytů je snížena v důsledku zvýšení počtu supresorových buněk a snížení počtu pomocných buněk. Redukována je také hladina zánětlivých cytokinů a komplementu. Popáleniny navíc snižují chemotaxi, fagocytózu a baktericidní aktivitu neutrofilů. Jedním z hlavních problémů souvisejících s popáleninami je skutečnost, že eschara (neboli příškvar) není prokrvena, což zabraňuje imunitním buňkám a systémově podávaným antibiotikům dostat se na místo infekce.

Kolonizace popálenin mikroorganizmy

Bezprostředně po vzniku popálenin je povrch rány bez mikroorganismů. Nicméně hluboké kožní struktury, které nejsou zničeny (např. potní žlázy, vlasové folikuly) často obsahují stafylokoky, které kolonizují povrch rány během následujících 48 hodin. Následujících 5 až 7 dnů osidlují defekt další mikroorganismy, včetně gramnegativních a grampozitivních bakterií. Tyto potenciální patogeny obvykle pocházejí z gastrointes­tinálního traktu pacienta, horních cest dýchacích nebo z nemocničního prostředí, kde jsou přenášeny kontaktem se zdravotnickým personálem.
Včasné provedení chirurgického debridementu a transplantace kůže, použiti lokálních a systémových antimikrobiálních látek a zvýšená preventivní opatření jsou příčinou toho, že  β-hemolytické streptokoky bývají nahrazeny jinými mikroorganizmy, jako je Staphylococus aureus a gramnegativní patogeny (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Actinetobacter baumannii), které se stávají hlavními patogeny popáleninových ran.
U popálenin starších než 7 dní může být detekován biofilm ve vředovité oblasti rány.
Plísňové infekce se často vyvinou později, po podání širokospektrých antibiotik, nebo v případě, kdy léčba nebyla zahájena včas. Nakažení rány anaeroby je vzácné, s výjimkou úrazů elektrickým proudem.
Virové infekce, jako herpes simplex virus a virus varicella-zoster, komplikují hojení popálenin pouze zřídka.

Zdroj:
http://emedicine.medscape.com/…595-overview#…

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…