Specifické problémy u bariatrických pacientů

 • Nedostatečné prokrvení − snížený přívod krve do tukové tkáně vede k nedostatečnému okysličení tkání.
 • Špatná výživa − strava těchto pacientů často neobsahuje dostatek vitamínů a živin, které jsou nezbytné pro hojení ran.
 • Zvýšené pocení − vlhká kůže bývá náchylnější ke vzniku defektu a růstu bakterií a plísní.
 • Obtíže při udržování kůže v čistotě − problematická je zejména hygiena v oblastech kožních záhybů.
 • Imobilita − pacienti obtížně mění polohu, pohyb také může zvýšit riziko vzniku dekubitů, k poškození kůže dochází na nečekaných místech, např. pod kožním záhybem břicha.
 • Katétry − zavedené katétry mohou způsobit poškození kůže.

 

Jak zabránit kožním defektům u bariatrických pacientů?

 • Speciální vybavení − zahrnuje zejména speciální lůžko, zvedací zařízení, polohovací podložky, matrace aj. Tyto pomůcky usnadňují péči o bariatrického pacienta a umožňují odlehčit zátěž související s jeho nadměrnou hmotností.
 • Důkladná hygiena − kožní záhyby by měly být vyčištěny a osušeny několikrát denně. Neměly by se používat prostředky na bázi alkoholu a dráždivá mýdla. Pokud je to nutné, je možné v kožních záhybech ponechat suchou tkaninu, která absorbuje vlhkost.
 • Správná výživa − dietolog by měl připravit stravovací plán zahrnující všechny živiny nezbytné pro optimální proces hojení.
 • Posouzení stavu kůže − u každého pacienta by měly být zjištěny rizikové oblasti pro vznik kožního defektu. Již vzniklé rány je nutné zaznamenat a naplánovat optimální způsob jejich léčby.
 • Edukace ošetřujícího personálu − pro účinnou prevenci kožních defektů je nezbytný specifický výcvik zdravotnických pracovníků v péči o bariatrického pacienta.

 

Článek na www.woundsource.com shrnuje klíčové momenty v péči o bariatrického pacienta.

Zdroj:

http://www.wou­ndsource.com/blog/top-5-ways-prevent-skin-breakdown-bariatric-patients

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…