Úspěšnost záření v léčby keloidů

Keloidy představují benigní růst vazivové tkáně, přesahující původní hranice rány, z důvodu abnormální reakce na hojení kožního poranění. K léčbě keloidů se v současnosti používá mnoho metod, což odráží nedostatek výzkumu v této oblasti a absenci důkazů o optimálním přístupu k tomuto zdravotnímu problému. Hlavní důvod spočívá v tom, že keloidní jizvy jsou obzvláště odolné vůči nejrůznějším terapiím.
Pro léčbu keloidů již bylo použito mnoho typů záření (včetně rentgenového, záření β a γ). Úspěšnost pooperační radioterapie pomocí rentgenového záření činila 47 až 100 % a dokonce 63–95,3 % při použití záření γ. Několik studií pak ukazuje 64–87% úspěšnost se zářením β.
Radioterapie však s sebou nese potenciální riziko vzniku nádorového onemocnění, z dostupné literatury však vyplývá, že tento následek radioterapie byl zaznamenán pouze v ojedinělých případech a příčinný vztah byl sporný.

Radioterapie karbonovými ionty

V aktuální studii byly retrospektivně zkoumány záznamy 16 pacientů s 20 keloidy, kteří prodělali pooperační radioterapii karbonovými ionty (8 frakcí po 16Gy). Po průměrné době sledování 29,7 měsíců (v rozmezí 24,3 až 35,3 měsíců) činila úspěšnost léčby 95 %. Nebyly zaznamenány žádné toxicity stupně 3 nebo vyšší a nedošlo k žádným komplikacím. U žádného z 16 pacientů se také během sledovaného období neobjevila ani lokální ani systémová malignita.
Studie tak poskytuje první nadějné důkazy o pozitivním účinku pooperační radioterapie karbonovými ionty v léčbě keloidů. Chirurgická excize a okamžitá pooperační radioterapie karbonovými ionty je dobře tolerována a mohla by být podle autorů studie považována za potenciální kurativní terapeutickou metodu léčby keloidů.

Zdroj:
http://www.woundsresearch.com/…s-and-review

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…