Řezná rána vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu. Řez může být hluboký s ostrými nebo zubatými okraji. Může porušit pouze povrchové tkáně nebo ovlivnit i ty hlouběji uložené, jako jsou vazy, svaly, šlachy, nervy, cévy nebo kosti. Bodná rána vzniká průnikem ostrého předmětu do hloubky těla (např. hřebíkem, nůžkami).

Příznaky

Hlavními symptomy řezných a bodných ran je krvácení (zejména u řezné rány) a bolestivost. Může se objevit infekce, která je nejpravděpodobnější u ran bodných, znečištěných a v případech, kdy rány nebyly okamžitě ošetřeny.

První pomoc

Pokud rána silně krvácí, volejte zdravotní záchrannou službu.
Drobné řezné a bodné rány můžete ošetřit sami. Před jakoukoliv manipulací s ránou si vždy řádně umyjte ruce vodou a mýdlem nebo antibakteriálním prostředkem, aby se zabránilo infekci.

U drobné řezné rány postupujte podle následujících kro­ků:

 • Nejprve se snažte zabránit krvácení přiložením sterilního obvazu.
 • Při silnějším krvácení přiložte tlakový obvaz. Pokud se krvácení nezastaví, navštivte lékaře. Zřejmě bude nutné ránu odborně ošetřit. 
 • Po zástavě krvácení je vhodné ránu omýt tekoucím proudem čisté vody.  
 • Okolí rány potřete nebo postříkejte dezinfekcí.
 • Na ránu aplikujte sterilní krytí, které se nelepí k ráně.

U drobných bodných ran postupujte následovně:

 • Promývejte ránu proudem vody po dobu nejméně 5 minut, pak umyjte mýdlem.
 • Ránu řádně prohlédněte. Pokud v ráně zůstala cizí tělesa, nikdy je sami neodstraňujte, ale obvazem zajistěte proti posunutí, sterilně kryjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • V okolí rány aplikujte dezinfekci a na ránu sterilní krytí, které se nelepí k ráně.

Kdy je nutné kontaktovat lékaře?

 • Krvácení je silné nebo se nedá zastavit (např. po 10 minutách tlaku).
 • Poranění je rozsáhlé nebo hluboké, i když krvácení není vážné.
 • Jestliže máte pocit, že je potřeba ránu zašít (řez je hlubší než 0,5 cm, na obličeji nebo zasahuje kost).
 • Rána je způsobena rezavým předmětem.
 • Šlápli jste na hřebík nebo jiný podobný předmět.
 • Nečistota nebo předmět zůstávají v ráně.
 • Rána vykazuje známky infekce (teplo a zarudnutí v okolí, bolestivý nebo pulzující pocit, horečka, otok, hnisavý výtok).
 • V průběhu posledních 10 let jste nebyli očkováni proti tetanu.

Zdroj:

National Library of Medicine

 

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…