Za průkopníka moderní metody vlhkého hojení ran je považován britský vědec George D. Winter, který jeho výhody popsal již v 60. letech minulého století. Jeho výzkum prokázal, že vlhké prostředí je pro léčbu ran optimální. V dalších desetiletích si pak vlhké hojení prorazilo cestu i do běžné klinické praxe. Techniky vlhkého krytí byly důkladně prozkoumány a bylo vyvinuto mnoho nových materiálů, jako jsou hydrogelypěny či algináty.

Poznejte hlavní výhody vlhkého hojení

S objevem teorie vlhkého hojení přestaly mít krycí materiály pouze ochrannou funkci a staly se aktivní součástí procesu hojení s mnoha výhodami:

1) Zkracují dobu hojení – vytvoření strupu (krusty) nebo příškvary (eschara) k ochraně rány vyžaduje čas a energii. Při vlhkém hojení se tělo soustředí spíše na hojení rány než na její ochranu a rána se hojí rychleji.

2) Podporují funkci keratinocytů – keratinocyty hrají klíčovou roli při hojení ran. Ve vlhkém prostředí mohou keratinocyty snadněji a rychleji migrovat po celém povrchu rány.

3) Usnadňují autolytický débridement – vlhké prostředí umožňuje hromadění endogenních proteolytických enzymů v ráně, což zefektivňuje autolytický debridement odumřelé tkáně. Přirozený proces hojení tak funguje účinněji.

4) Snižují výskyt infekce v ráně – vlhké prostředí v ráně snižuje možnost infekce vytvořením hypoxického prostředí na spodině rány, což podporuje angiogenezi, snižuje pH a prostředí rány se tak stává pro bakterie méně vhodné.

5) Udržují růstové faktory v ráně – růstové faktory jsou proteiny regulující klíčové buněčné aktivity během procesu obnovy tkáně. Při vlhkém hojení ran se růstové faktory soustřeďují v oblasti spodiny rány a urychlují obnovu tkáně.

6) Stimulují syntézu kolagenu – vlhké hojení ran podporuje fibroblasty v tvorbě kolagenu, který je základem nové tkáně.

7) Snižují bolest – nižší bolestivost rány snižuje stresovou reakci a zvyšuje kvalitu života pacientů, a pomáhá tak při procesu hojení. Nižší bolestivost může rovněž vést k lepší mobilitě pacientů, což zlepšuje krevní oběh, okysličení tkání a následně urychluje hojení.

8) Redukují vznik jizev – efektivní hojení umožňuje rychlejší uzavření rány a potlačuje zánět, čímž zároveň podporuje rovnoměrnější tvorbu pokožky a omezuje tvorbu jizev.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…ound-healing

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…