Prevence dekubitů

Specialisté na léčbu ran by měli zvládat terapii defektů u pacientů v jakémkoli věku. Základní principy hojení ran se vztahují na všechny pacienty bez ohledu na jejich věk. Avšak při péči o rány u pediatrických pacientů je nutné vzít v úvahu jejich anatomická a fyziologická specifika. Bohužel existuje jen málo terapeutických přístupů založených na důkazech, které by se týkaly přímo péči o dětské pacienty s dekubity. Odborný článek na stránkách http://woundcareadvisor.com popisuje postupy používané k prevenci dekubitů u pediatrických pacientů v dětské nemocnici ve městě Corpus Christi, v Texasu, USA. Zavedení preventivního programu, který zahrnuje posouzení rizika dekubitů, edukaci zdravotnického personálu, optimalizaci výživy, používání antidekubitních pomůcek a odvádění vlhkosti, pomohlo snížit výskyt dekubitů o 66 %.

Zhodnocení rizika dekubitů

Při posuzování rizika dekubitů u pediatrických pacientů je vhodné brát v úvahu: úroveň aktivity a mobility, body mass index, porodní váhu (příp. obě hodnoty), zralost kůže, okolní teplotu a vlhkost, nutriční ukazatele, prokrvení a okysličení kůže, přítomnost externího zařízení či přístroje a délku pobytu v nemocnici.

Edukace

Vzdělávání zdravotnického personálu týkající ohledně prevence dekubitů se provádí pravidelně jednou za rok. Lékaři jsou školeni také v problematice klasifikace dekubitů a jejich řádné dokumentace. Probíhají rovněž předváděcí akce s prezentací produktů pro péči o kůži a rány, včetně demonstrace jejich správné aplikace, kterých se účastní také zaměstnanci institucí domácí péče.

Režim péče o kůži

Nemocnice využívá standardizovanou řadu produktů pro péče o kůži pediatrických pacientů (od novorozenců na novorozenecké jednotce intenzivní až po péči o mladé dospělé). Přípravky nevykazují žádné nežádoucí účinky, jsou určeny k ošetřování citlivé pokožky a obsahují přírodní oleje a přírodní látky, které mají čistící schopnost a poskytují výživu a vlhkost.

Optimalizace výživy

Pacienti s rizikem dekubitů vyžadují také adekvátní výživu a hydrataci. Preventivní program proto zahrnuje také výživové doplňky, včetně parenterální a enterální výživy, které se používají k uspokojení nutričních cílů.

Vhodné antidekubitní povrchy

Jako součást preventivního programu byly kriticky posouzeny všechny matrace a povrchy vyhřívaných lůžek, inkubátorů a nemocničních lůžek pro pediatrické pacienty. Menší průzkum dostupných produktů prokázal, že viskoelastické vícevrstvé povrchy poskytují nejlepší redistribuci tlaku a nízké průměrné tlakové rozhraní. Následně došlo k modernizaci lůžek, která byla vybavena aktivními antidekubitními matracemi. Přesto zůstává polohování pacienta každé 2 hodiny či v případě potřeby i nadále důležitým ošetřovatelským postupem v prevenci dekubitů.

Odvádění vlhkosti

Látkové podložky byly nahrazeny jednorázovými podložkami vyrobenými novou technologií, která odvádí vlhkost a udržuje pacienty v suchu. Pro zachování integrity kůže v oblasti pod plenkami se používají ochranné krémy.

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…ts_vol4-no4/

Může vás také zajímat

Produkty HydroTerapie
25. 5. 2020
V dnešní uspěchané době je dobré umět si některé věci zjednodušit. S tím vám může pomoci…
Ověřte si své znalosti kvíze
25. 2. 2020
Jaké jsou režimy NPWT? A za kolik dní je nezbytné ránu převázat? Pět krátkých otázek z…
Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…