Zadní část paty je kryta pouze tenkou vrstvou kůže a tuku, což ji činí náchylnější k poranění. U pacientů ležících na zádech také spočívá veškerý tlak dolních končetin právě na patách, které jsou relativně málo prokrvené a mají malé množství svalové tkáně zmírňující napětí.

Rizikové faktory dekubitů

Rizikové faktory dekubitů v oblasti paty jsou podobné jako ty, které způsobují dekubity na jiných částech těla. Jedná se zejména o nedostatečnou výživu/podvýživu, pokročilý věk, nedostatečný krevní oběh, imobilitu, významné operační zákroky, komorbidity, dehydrataci, tření a smykové síly, diabetes, periferní cévní onemocnění, zlomeniny kyčle, nízké hladiny albuminu/anémii, obezitu aj.

Klinické projevy dekubitů

Na začátku se mohou projevit citlivostí, změnou barvy a teploty kůže v postižené oblasti. Vzniká erytém, který nebledne, ani když místo stiskneme prsty, což dokazuje snížené prokrvení oblasti. Při hlubokém poranění dochází k tmavě fialovému nebo červeno-fialovému zabarvení, místo je rozměklé, nebo tuhé a teplejší, nebo chladnější na dotek než okolní tkáně. Oblast bude pravděpodobně citlivější a mohou se objevit puchýře naplněné krví nebo sérem. Jak se situace zhoršuje, puchýře mohou zaschnout a zčernat, v oblasti se může vyvinout otevřená rána.

Prevence dekubitů na patě

Nejúčinnějším opatřením v boji proti vzniku proleženin je prevence. A to u všech pacientů, u nichž se objevuje jeden nebo více z uvedených rizikových faktorů, a kteří jsou po delší dobu upoutáni na lůžko.
K účinným prostředkům prevence vzniku dekubitů na patě patří zejména:

  • Podložení polštářem − polštář může být použit pro krátkodobé odlehčení tlaku na paty. Měl by být umístěn na délku pod lýtko, aby došlo k úplnému nadzvednutí paty mimo nosnou plochu. Pro pacienta může být obtížné udržet správnou polohu, pokud se v posteli pohybuje, proto se tento způsob doporučuje pouze u spolupracujících pacientů a pouze na krátkou dobu.
  • Odlehčovací pomůcky – antidekubitní podložky a botičky slouží k odlehčení paty, mohou zůstat na svém místě po celý den a mohou být použity pro všechny pacienty, bez ohledu na to, nakolik se v posteli pohybují. Tyto pomůcky zabraňují třecím a střihovým silám a odstraňují část tlaku z paty.

Zdroj:

https://www.woundsource.com/blog/preventing-heel-pressure-ulcers-simple-methods-and-identifying-risk-factors

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…