V druhé polovině dubna letošního roku se v Luhačovicích již tradičně konal kongresDiabetologické dny pořádaný Českou diabetologickou společností. I letos proběhl v rámci konference blok přednášek přinášející nejnovější odborné informace z oboru podiatrie. Podrobné shrnutí podiatrických novinek přináší stránky www.tribune.cz. Co je nového v podiatrii?

 

 

Riziko amputací je stále vysoké

Podle statistik ÚZIS se v posledních letech zvyšuje počet amputací. V roce 2011 jich bylo provedeno 10 408 (v roce 2010 jen 8 501). Amputace navíc výrazně zhoršuje prognózu pacientů.

 

Léčba v podiatrických ambulancích

Z průzkumu mezi 30 podiatrickými ambulancemi (celkem je jich v ČR 33) vyplývá, že jsou poměrně často využívány nové moderní léčebné metody. V 18 ordinacích se běžně aplikuje larvální terapie a v 15 podtlaková terapie. Většina ambulancí se věnuje také vyšetření diabetické neuropatie. Nedostatky byly zjištěny u screeningu angiopatie a v preventivní podiatrické péči.

 

Novinky v léčbě diabetické nohy

Zmíněny byly zejména zajímavé vědecké studie týkající se nových postupů v terapii diabetických vředů. Pozoruhodná zjištění přináší srovnání efektivity různých léčebných postupů, které se objevily teprve nedávno, např. terapie růstovými hormony, simvastatinem, nikotinem apod. Ukazuje se, že dražší terapie nemusí nutně být přínosnější. Výborné výsledky vykazuje také léčba kolagenem, chybí však dostatečné srovnání s kontrolním souborem pacientů. Odborníci dále vidí velký potenciál v antidiabetické léčbě inhibitory DPP‑IV, konkrétně v jejich vlivu na podporu angiogeneze. Slibné výsledky ukazuje i výzkum v oblasti terapie kmenovými buňkami.

 

Novinky v terapii diabetické neuropatie

U diabetu 1. typu brzdí progresi diabetické neuropatie intenzivní léčba diabetu (u diabetu 2. typu je její přínos nejednoznačný), nezmírňuje však neuropatické bolesti. Prozatímní výzkumy ukazují, že neuropatickou bolest dobře potlačuje lidokain. Některé studie také dokazují pozitivní vliv vitaminu D, doplnění vitaminu D při jeho nedostatku v organismu totiž zvyšuje práh bolesti. Přínosnou se zdá být i elektromagnetická stimulace FREMS (Frequency‑mo­dulated electromagnetic neural stimulation), která snižuje denní a noční bolesti (pouze po dobu 3 měsíců) a zlepšuje citlivost na chlad.

 

Zdroj:

http://www.tri­bune.cz/clanek/30200-aktuality-v-podiatrii-z-diabetologickych-dnu-v-luhacovicich

 

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…