Zápach nehojících se ran je častou komplikací u pacientů v terminálním stadiu života, ať už se jedná např. o dekubity nebo kožní defekty související s cévním či nádorovým onemocněním. Silný zápach chronické rány může vést až k sociální izolaci pacienta. Přesto existují postupy, které mohou pomoci zápach zmírnit a zároveň zvýšit kvalitu života těchto pacientů.

Zápach minimalizovat nebo překrýt

Za hlavní příčinu zápachu bývají považovány metabolické procesy anaerobních bakterií, které kolonizují odumřelou tkáň. Ne vždy musí být přítomna infekce zasahující hlubší tkáně. V případech pokročilého onemocnění jsou možnosti léčby základní příčiny rány často omezené. Vždy je však důležité pokusit se o zmírnění zápachu, ať už minimalizací příčiny zápachu nebo jeho překrytím.

Řešení příčiny zápachu

Nejprve je nezbytné vyčistit lůžko rány. Dalším krokem je kontrola infekce zaměřená zejména na potlačení anaerobních bakterií. Je možné použít např.:

metronidazol – podává se lokálně ve formě gelu, který se aplikuje přímo na ránu jednou nebo dvakrát denně. Studie prokázaly snížení zápachu již za 2–3 dny. Aplikace obvykle pokračuje po dobu až 2 týdnů. Léčba se v případě potřeby může opakovat. V jedné studii došlo po jeho aplikaci k úplnému odstranění zápachu až u 63 % pacientů. Systémově podávaný metronidazol je možné použít, pokud existují důkazy o infekci hlubokých tkání. Může však způsobit vedlejší účinky, jako je nauzea či průjem.

cadexomer jód – antimikrobiálního látka s pomalým uvolňováním jódu. Bylo prokázáno, že snižuje množství bakterií a zápach u bércových vředů. K dispozici je ve formě masti, prášku nebo jako součást některých krytí. Navíc také absorbuje exsudát a je tedy výhodný, pokud je nutné odstranit exsudát i kontrolovat zápach.

stříbrnou sůl sulfodiazinu – antibakteriální látka, aplikuje se lokálně, prokázala účinnost při zmírňování zápachu u povrchových ran.

Překrytí zápachu

K dispozici je řada krycích materiálů s aktivním uhlím, které absorbující zápach. Je také možné použít některé tradiční metody, které napomáhají nepříjemný zápachu překrýt nebo pohltit. Nejrůznějších osvěžovače vzduchu či pohlcovače zápachu nemusí být vždy pro pacienta příjemné. Místo nich je možné umístit do pokoje pacienta např. bylinky (máta), éterické oleje, zrnkovou kávu, jablečný ocet či dřevěné uhlí.

Zdroj:
www.capc.org/…g-wound-odor

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…