Péče o kůž

Bariatrie je odvětví zdravotní péče, které se specializuje na chirurgickou léčbu lidí s vyšším stupněm obezity. U těchto pacientů je nutné počítat s nadbytkem podkožní tukové tkáně po celém těle. Kožní řasy se mohou vytvářet na různých místech těla a jsou spojeny s komplikacemi, jako je intertriginózní dermatitida, kandidóza či dekubity.

Vyšší riziko dekubitů

Bariatričtí pacienti mají vyšší riziko dekubitů, jejich tukové polštáře nepřestavují ochranu před tlakovými a smykovými silami. Tito pacienti jsou také méně mobilní než ostatní, takže bývá nesnadné zabránit zvýšenému tlaku na kůži. Mnozí z nich trpí dalšími komorbiditami, jako je např. diabetes, které dále zvyšují riziko dekubitů.

Dekubity se mohou objevit na atypických místech, např. na bocích, dolní části zad, hýždích, v kožních řasách a v oblastech, které jsou v kontaktu se zdravotnickými pomůckami (např. katétry). Bariatričtí pacienti vyžadují časté polohování, aby se zabránilo poškození kůže z důvodu tlakových a smykových sil.

Intertriginózní dermatitida

Intertriginózní dermatitida je zánětlivé kožní onemocnění objevující se v oblasti kožních řas u obézních pacientů. Je důsledkem vzájemného kontaktu kůže v zapářkových oblastech za spolupůsobení třecích sil a vlhkosti z potu. Postižené oblasti kůže vykazují zpočátku mírné zarudnutí, které může vést až k intenzivnějšímu zánětu s erozí, mokváním, sekrecí, macerací a tvorbou krusty. Způsobují bolest, svědění, pálení a zápach.

Preventivní opatření

Mnoha problémům lze zabránit především snižováním vlhkosti v rizikových oblastech, snahou o minimalizaci tření a zahřívání tkání a udržováním pokožky v čistotě. Používejte absorpční materiály a kůži pacienta jemně omývejte čistícím prostředkem s vhodným pH. Poučte pacienty, aby nosili volný oděv z materiálů, které absorbují vlhkost.

Používat vhodné pomůcky

Používejte pomůcky k ochraně pokožky a pro bezpečnou manipulaci s pacientem. Vybavení musí mít správnou velikost a konstrukci, aby se zabránilo tření a vytváření tlakových bodů na kůži (nebezpečné jsou např. příliš malé invalidní vozíky). Antidekubitní pomůcky musí odpovídat příslušnému váhovému limitu, aby mohly správně plnit svoji funkci.

Zdroj:
http://woundcareadvisor.com/…ts-vol4-no6/

Může vás také zajímat

Nový systém VivanoTec Pro: pokročilou jednotku podtlakové terapie s integrovaným systémem
6. 10. 2017
Praha 6. října 2017 – Světový dodavatel zdravotnického materiálu společnost HARTMANN přináší…
Polohování pacienta
30. 1. 2017
Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient…
Běžné problémy s kůží a nehty na nohou u seniorů
27. 1. 2017
Dermatologické změny v oblasti nohou jsou u starších osob běžné. Stav kůže a nehtů spolu s…