Posouzení pacienta s ránou

Pro správné posouzení pacienta s ránou v paliativní péči je nutné vzít v potaz především jeho stáří, hlavní diagnózu a její souvislost s přítomným defektem. Význam má také to, zda je nemocný umístěn v hospici, zda se může spolehnout na silnou podporu ze strany rodiny nebo pečujícího a v neposlední ředě také to, jak si svoji budoucí léčbu představuje samotný pacient.

Tyto otázky musí být zodpovězeny ještě před tím, než jsou přijata jakákoliv další terapeutická opatření. V některých případech je na prvním místě řešení bolesti a teprve následně může dojít k léčbě samotného defektu.

Posouzení rány

Je důležité posoudit zejména, o jaký druh rány jde, jak se vyvíjela, kde je umístěna, zda je bolestivá či jak dlouho již defekt existuje. Na místě je také zhodnotit etiologii rány a případné související rizikové faktory.

Definování cílů

Po posouzení rány je dobré se vrátit zpět k pacientovi a položit si následující otázky, aby bylo možné definovat rozsah péče, kterou je třeba zajistit:

  • Jaké jsou cíle pacienta?
  • Jaká je jeho prognóza přežití?
  • Jaký zásah jeho stav umožňuje?
  • Jsou cíle jednotlivce podporované jeho rodinou nebo jeho pečovatelem?

Hlavním cílem paliativní péče o rány je především snížení bolesti, zabránění infekci, omezení zápachu souvisejícího s ránou a zlepšení kvality života pacienta. Každý terapeutický plán musí být v souladu s těmito cíli. Důkladné posouzení pacientova stavu a naslouchání přání pacienta a jeho rodiny pomůže určit nejlepší přístup k péči o rány.

Tématem paliativní léčby u pacienta s ránou se podrobněji zabývají také odborné webové stránky www.woundsource.com.

 

Zdroj:

http://www.wou­ndsource.com/blog/as­sessing-palliative-wound-patient

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…