Ministerstvo zdravotnictví připravilo změnu úhrad a metodiky předepisování zdravotnických prostředků na poukaz. Zde se dozvíte, jaké změny v preskripcích prostředků nás od dubna čekají v oblasti vlhkého hojení ran.

S platností od 1. 4. 2012 se mění některé úhrady zdravotnických pros­tředků hrazených z veřejného pojištění při poskytování am­bulantních služeb. Novinky se týkají především metodiky pres­kripce zdravotnických prostředků (dále ZP) pro vlhké hojení ran.

Nově jsou hrazeny ZP pro vlhké hojení ran až do rozměru 12 × 12 cm včetně. Prostředky mohou předepisovat smluvní lékaři pojišťovny těchto odborností: CHIR, DIA, DRV, GER, INT, JI6. Tito specialisté pak mohou předepsání delegovat i na praktického lékaře.

Při léčbě delší než 3 měsíce jsou pomůcky hrazené po schválení revizním lékařem.

Aktuální Woundkarta a Karta hojení ran

Orientaci v novinkách Vám usnadní aktualizovaná Woundkarta a Karta hojení
ran
.
 V obsahu Woundkarty najdete naše produkty vlhkého hojení ran doplněné o tyto informace:

  • maximální cena za balení v lékárně
  • úhrada VZP
  • doplatek pacienta

Karta hojení ran obsahuje přehled všech skupin zdravot­nických prostředků, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního po­jištění při poskytování ambulantních služeb, včetně jejich typů, preskripčních omezení a limitací výší úhrad.

Ke stažení

Karta hojení ran

Woundkarta

Může vás také zajímat

XX. celostátní kongres s mezinárodní účastí
Ve dnech 5. a 6. května se konal v prostorách Univerzity Pardubice již XX. celostátní kongres…
Postup při preskripci, doktor a pacient
V předchozích článcích jsme vás již informovali o hlavních změnách, které přinesla Novela…
Businessman kategorizační strom
Kategorizační strom je nově přílohou zákona č. 48/1997 Sb.
Přinášíme Vám jeho aktuální…